S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W14: 3 Ebrill - 9 Ebrill

1. Cymru, Dad a Fi

Cyfres newydd. Bydd Connagh Howard, seren y gyfres Love Island, a'i dad Wayne yn ein tywys ar daith unigryw ar hyd ynysoedd Cymru. Bydd y ddau yn mynd ar daith o hunan ddarganfod, gan wynebu ambell i her, cwrdd â phobl newydd ac ymweld â rhannau anghyfarwydd o Gymru.

TX: Nos Fawrth 6 Ebrill 8.25, S4C

2. FFIT Cymru

Mae'r gyfres iechyd a thrawsnewid, FFIT Cymru yn dychwelyd. Dros ddeufis, cawn ddilyn pum person wrth iddyn nhw fynd ar daith anhygoel i wella'u hiechyd, eu ffitrwydd, eu lles a'u hapusrwydd.

TX: Nos Fawrth 6 Ebrill 9.00, S4C

3. Iaith ar Daith

Mae'r gomedi-wraig Kiri Pritchard-McClean yn mynd ar daith llawn glam a glitz y byd showbiz er mwyn dysgu Cymraeg gyda'r drag cwîn gogoneddus Maggi Noggi wrth ei hochr.

TX: Nos Sul 4 Ebrill 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon. Bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau. Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?