S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W16: 17 Ebrill - 23 Ebrill

1. Garddio a Mwy

Wrth inni edrych ymlaen at dymor y gwanwyn, gallwn hefyd edrych ymlaen at gyfres newydd o'r sioe boblogaidd am arddio a phethau da bywyd.

TX: Nos Lun 19 Ebrill 8.25, S4C

2. Cymry ar Gynfas

Cyfres sy'n dod a chwe eicon a chwe artist at ei gilydd i greu chwe phortread. Wythnos yma, y naturiaethwr Iolo Williams yw'r eicon sy'n cael ei ddehongli gan yr artist Meinir Mathias.

TX: Nos Fercher 21 Ebrill 9.00, S4C

3. Cynefin: Portmeirion

Ymunwch â Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen ym mhentref godidog Portmeirion wrth iddyn nhw ddod i ddeall a gwerthfawrogi gweledigaeth unigryw Syr Clough Williams-Ellis.

TX: Nos Sul 18 Ebrill 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon. Bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau. Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?