S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W17: 24 Ebrill - 30 Ebrill

1. Rownd a Rownd

Mae wyneb newydd yn cyrraedd Glanrafon. Cyfweliad gyda Manw Robin yr actores ifanc o Rostryfan, ger Caernarfon sy'n chwarae rhan Caitlin.

TX: Pob nos Iau 8.25, S4C

2. Cymru, Dad a Fi

Connagh Howard, seren y gyfres Love Island, a'i dad Wayne sy'n ein tywys ar daith unigryw ar hyd ynysoedd Cymru. Wythnos yma, bydd y ddau'n nofio gyda morloi Ynys Enlli.

TX: Nos Fawrth 27 Ebrill 8.25, S4C

3. Ralïo+

Wrth i dymor Pencampwriaeth Rali'r Byd gyrraedd Croatia, bydd modd dilyn y cyfan dros y cyfryngau cymdeithasol gyda gwasanaeth digidol newydd Ralïo+.

Dilynwch @RalioS4C ar Facebook, Twitter ac Instagram

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon. Bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau. Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?