S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W18: 1 Mai - 7 Mai

1. Cynefin

Wythnos yma bydd y tîm yn ymweld â Bae Colwyn - un o drysorau glan môr Cymru, ac ardal sydd wedi denu ymwelwyr o bell ac agos ar hyd y degawdau.

TX: Nos Sul 2 Mai 8.00, S4C

2. Cymru ar Gynfas

Yr artist Anthony Evans sy'n portreadu ei hen ffrind y bardd a'r Archdderwydd Myrddin ap Dafydd.

TX: Nos Fercher 5 Mai 9.00, S4C

3. FFIT Cymru

Cyfweliad gyda Dr Bronwen Price, un o arweinwyr y gyfres trawsnewid iechyd, sy'n ceisio colli pwysau, drwy baratoi prydiau iach ac ymarfer corff, yng nghanol gweithio shifftiau 12 awr.

TX: Nos Fawrth 4 Mai 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon. Bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau. Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?