S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W34: 21 Awst - 27 Awst

1. Con Passionate

Mae'r ddrama eiconig am hynt a helynt côr meibion a'i harweinyddes yn ôl ar S4C. Cyfweliad gyda Shân Cothi sy'n gobeithio bydd ail-ddarllediad o'r ddrama yn rhoi hwb i ganu corawl yng Nghymru ar ôl y pandemig.

TX: Pob nos yn dechrau ar nos Lun 23 Awst 9.00, S4C

2. Heno Aur

Cyfres gydag Angharad Mair a Siân Thomas yn dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Yr wythnos hon cawn gofio, refferendwm 1997 a sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol, rhai o sêr teledu a ffilm y cyfnod, a sgwrs gyda'r dyfarnwr Nigel Owens.

TX: Nos Fercher 25 Awst 8.25, S4C

3. Codi Pac

Geraint Hardy sydd yn 'codi pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gelli Gandryll sy'n serennu'r wythnos hon.

TX: Nos Wener 27 Awst 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?