S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W38: 18 Medi - 24 Medi

1. Am Dro!

Cyfres newydd lle mae pedwar cerddwr brwdfrydig yn dangos beth sydd gan eu hardal i'w chynnig yn ystod taith gerdded (a phicnic!) – gyda'r gorau yn ennill £1,000!.

TX: Nos Sul 19 Medi, 8.00, S4C

2. Y Byd yn ei Le

Gyda chyfres newydd o'r rhaglen materion cyfoes yn dechrau, dyma ddysgu mwy am Elen Davies o Bencader, y newyddiadurwraig ifanc, frwdfrydig sy'n mynd o dan groen rhai o bynciau llosg y dydd.

TX: Nos Fercher, 22 Medi 8.25 S4C

3. Cryfder Sioned Halpin

Mewn rhaglen arbennig ar S4C, bydd y camerâu yn dilyn Sioned Halpin o Gydweli wrth iddi ymarfer yn galed ar gyfer Pencampwriaeth Cymraes Gryfa.

TX: Nos Fercher 22 Medi 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?