S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W41: 9 Hydref - 15 Hydref

1. Craith

DCI Cadi John a DS Owen Vaughan fydd yn arwain yr archwiliad unwaith eto, a hynny ar ôl i gorff ffermwr lleol gael ei ddarganfod mewn cornel anghysbell o Eryri. Cyfres newydd o'r ddrama ditectif.

TX: Nos Sul 10 Hydref 9.00, S4C

2. Y Byd ar Bedwar

Dot Davies sy'n rhannu ei stori bersonol am yr effaith mae'r peri-menopos wedi cael ar ei bywyd, ac yn gofyn pam fod gymaint o stigma o hyd o amgylch y pwnc.

TX: Dydd Mercher, 13 Hydref, 8.25, S4C

3. Am Dro!

Mae pedwar cerddwr brwdfrydig yn dangos beth sydd gan eu hardal i'w chynnig yn ystod taith gerdded (a phicnic!) – gyda'r gorau yn ennill £1,000!

TX: Nos Sul 10 Hydref 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?