S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Pecyn y Wasg W1: 1 Ionawr - 7 Ionawr

1. Enid a Lucy

Mae antur y ddwy ffrind annisgwyl yn parhau gyda chyfres newydd o'r gomedi dywyll sy'n serennu Eiry Thomas fel Enid a Mabli Jên Eustace fel Lucy.

TX: Nos Sul 2 Ionawr 9.00, S4C

2. Yn y Ffrâm

Cyfres newydd sbon sy'n gyfle i fynd ar daith weledol a gweld y byd o'n cwmpas trwy lygaid chwe ffotograffydd brwd.

TX: Nos Lun 3 Ionawr 8.00, S4C

3. Canu gyda fy Arwr

Rhys Meirion sy'n gwireddu breuddwydion pobl i ganu gyda'u harwyr cerddorol. Y tro hwn Caryl Parry Jones.

TX: Nos Sul 2 Ionawr 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?