S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W2: 8 Ionawr - 15 Ionawr

1. 6 Gwlad Shane ac Ieuan

Bydd y dewin Shane Williams a chyn-gapten Cymru Ieuan Evans yn mynd ar wibdaith i ymweld â chwe prifddinas y Chwe Gwlad - Caerdydd, Rhufain, Paris, Caeredin, Llundain a Dulyn.

TX: Nos Fercher 12 Ionawr 9.00, S4C

2. Canu gyda fy Arwr

Rhys Meirion sy'n gwireddu breuddwydion pobl i ganu gyda'u harwyr cerddorol. Y tro hwn mae cantores roc yn dod yr holl ffordd o'r Eidal i ganu gyda Y Candelas.

TX: Nos Sul 9 Ionawr 8.00, S4C

3. Gwesty Aduniad

Mae grŵp o ffrindiau yn dod at ei gilydd i ddathlu bywyd Dave Curtis – un o sêr canu gwlad y 70au bu farw ychydig ddyddiau ar ôl y Nadolig yn 2020.

TX: Nos Iau 13 Ionawr 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?