S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W4: 22 Ionawr - 28 Ionawr

1. Efaciwîs: Pobol y Rhyfel

Cyfres newydd ac arloesol ar S4C sydd yn edrych yn ôl ar y profiad o fod yn efaciwî yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

TX: Nos Sul 23 Ionawr 8.00, S4C

2. Enid a Lucy

A oes ochr arall i'r dihiryn Wncl Sid? Cyfweliad gyda Nicholas McGaughey sy'n chwarae'r cymeriad yn y ddrama gomedi dywyll.

TX: Nos Sul 23 Ionawr 9.00, S4C

3. Teulu Shadog: Blwyddyn ar y Fferm

Meinir Howells a'i gŵr Gary sy'n cofnodi blwyddyn o fywyd ar eu fferm Shadog yn y gyfres arbennig o raglenni Ffermio.

TX: Nos Lun 24 Ionawr 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?