S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W15: 9 Ebrill - 15 Ebrill

1. Iaith Ar Daith

Mae'r gyfres boblogaidd yn ôl! Y Parchedig Kate Bottley sy'n mynd ar daith byth gofiadwy i ddysgu Cymraeg gyda'r cyflwynydd a'r newyddiadurwr Jason Mohammad yn fentor iddi.

TX: Nos Sul 10 Ebrill, 8.00, S4C

2. Y Llinell Las

Mewn cyfres newydd o Y Llinell Las, cawn ddilyn Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru wrth eu gwaith rhyfeddol o ddydd i ddydd.

TX: Nos Iau 14 Ebrill 9.00, S4C

3. Ar Werth

Cyfres newydd sy'n dilyn arwerthwyr tai wrth eu gwaith.

TX: Nos Fercher 13 Ebrill, 8:25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?