S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W17: 23 Ebrill - 29 Ebrill

1. Iaith Ar Daith

Pennod llawn hwyl wrth i'r digrifwr Mike Bubbins fynd ar siwrnai fythgofiadwy i ddysgu Cymraeg gyda chymorth gan ei ffrind a chyd-gomedïwr. Elis James.

TX: Nos Sul 24 Ebrill, 8.00, S4C

2. Fflach: Dathlu'r 40

Cyngerdd o Theatr Mwldan i nodi pen-blwydd 40 Fflach, ac i dalu teyrnged i'r brodyr sefydlodd y cwmni, Richard ac Wyn Jones. Bydd rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw'r label yn perfformio.

TX: Nos Sadwrn 23 Ebrill, 8.00, S4C

3. Dim Byd i'w Wisgo

Athrawes nofio o Gaerffili yw Gemma - gyda'i pharti plu yn agosáu, mae'r steilydd Cadi Matthews angen ffeindio gwisg sy'n mynd i wneud i Gemma deimlo'n arbennig.

TX: Nos Wener, 29 Ebrill, 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?