S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W19: 7 Mai - 13 Mai

1. Iaith Ar Daith

Y DJ Katie Owens sy'n mynd ar daith i ddysgu Cymraeg y tro hwn. Bydd ei ffrind sydd hefyd yn DJ - Huw Stephens yn cadw cwmni iddi ac yn gosod sawl her ar hyd y ffordd.

TX: Nos Sul 8 Mai, 8.00, S4C

2. FFIT Cymru

Cyfweliad gyda Bethan Davies, un o arweinwyr y gyfres FFIT Cymru, sy'n dweud fod y profiad o fod ar y gyfres wedi bod yn un drawsnewidiol iddi hi a'i theulu.

TX: Nos Fawrth 10 Mai, 9.00yh

3. Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

Y tro hwn, mae Welsh Whisperer yn ymweld â Chwm Aman ac yn dod i adnabod rhai o gymeriadau go iawn sydd wir yn cadw'r olwyn i droi o fewn cymunedau cefn gwlad Cymru.

TX Nos Wener, 13 Mai 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?