S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Pecyn y Wasg W1: 31 Rhagfyr - 6 Ionawr

1. Canu Gyda Fy Arwr

Mae'r gyfres newydd sy'n cael ei chyflwyno gan Rhys Meirion yn cychwyn gyda un o'n enwau mwyaf ni yng Nghymru – Huw Chiswell.

TX: Nos Sul 1 Ionawr 8.00, S4C

2. Hywel Gwynfryn 80

Rhaglen arbennig yn dathlu cyfraniad unigryw y darlledwr a'r awdur bytholwyrdd Hywel Gwynfryn ar achlysur ei ben-blwydd yn 80 oed.

TX: Nos Wener 30 Rhagfyr 8.00, S4C

3. Heno Nos Galan

Ffarweliwch â'r flwyddyn gyda chriw Heno a gwestai arbennig wrth edrych ymlaen at 2023.

TX: Nos Sadwrn 31 Rhagfyr 10.30, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?