S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W2: 7 Ionawr - 13 Ionawr

1. Yr Amgueddfa:

Yr actor Steffan Cennydd yn sôn am ei rôl yn ddrama newydd S4C a'r pleser o ffilmio yn agos i'w gartref yn Sir Gâr.

TX: Nos Sul 8 Ionawr 9.00, S4C

2. Canu Gyda Fy Arwr

Yn yr ail bennod o'r gyfres newydd Canu Gyda fy Arwr, yr arwr tro yma yw Bronwen Lewis, y gantores a'r gyfansoddwraig dalentog o Gastell Nedd. Gyda Rhys Meirion yn cyflwyno.

TX: Nos Sul 8 Ionawr 8.00, S4C

3. Ffasiwn Drefn

Cyfres newydd lle mae'r cyflwynydd Lara Catrin a'r trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru.

TX: Dydd Llun 9 Ionawr, 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?