S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Pecyn y Wasg W7: 11 Chwefror - 17 Chwefror

1. Stori'r Iaith

Mewn cyfres ddogfen newydd sbon, mi fydd pedwar wyneb cyfarwydd yn mynd a ni ar drywydd hanes y Gymraeg a'u perthynas unigryw nhw â'r iaith. Y tro hwn - Lisa Jên.

TX: Nos Fercher 15 Chwefror 9.00, S4C

2. Priodas Pum Mil

Mae Miriam eisiau priodas romantic ond mae Joe, ei darpar-ŵr eisiau rhywbeth mwy hamddenol. Tybed gall Emma Walford a Trystan Ellis-Morris a grŵp o deulu a ffrindiau, creu'r diwrnod perffaith.

TX: Dydd Sul 12 Chwefror 8.00, S4C

3. Jonathan

Wrth i Gymru frwydro yn y Chwe Gwlad, mi fydd digon o fwydro yn y stiwdio Jonathan yn ystod y Bencampwriaeth.

TX: Nos Iau 16 Chwefror 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?