S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W8: 18 Chwefror - 24 Chwefror

Stori'r Iaith: Alex Jones

1. Stori'r Iaith

Mewn cyfres ddogfen newydd sbon, mi fydd pedwar wyneb cyfarwydd yn mynd a ni ar drywydd hanes y Gymraeg a'u perthynas unigryw nhw â'r iaith.

Y tro hwn - Alex Jones.

TX: Dydd Mercher 22 Chwefror, 9.00, S4C

2. DRYCH: Dyn yn y Van

Rhaglen ddogfen sy'n dilyn hanes Paul O'Neill a benderfynodd symud allan o'i dŷ a throi ei van gwaith yn gartref iddo'i hun.

Penderfyniad a oedd yn drobwynt yn dilyn cyfnod tywyll a chythryblus yn ei fywyd.

TX: Dydd Sul 19 Chwefror, 9.00, S4C

3. Priodas Pum Mil

Mae Shan ac Alun eisiau diwrnod priodas digon annfurfiol a 'rustic' – gyda thema coctels, coffi a chŵn defaid!

Tybed gall Emma Walford a Trystan Ellis-Morris a grŵp o deulu a ffrindiau, creu'r diwrnod perffaith.

TX: Dydd Sul 19 Chwefror, 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?