S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Pecyn y Wasg W12: 18 Mawrth – 24 Mawrth 2023

1. Rownd a Rownd

Mae cymeriad newydd cyffrous wedi cyrraedd Glanrafon, pentref dychmygol yr opera sebon Rownd a Rownd.

Mae Tammy yn ferch ifanc sydd wedi dechrau gweithio yn yr Iard Gychod a cawn ddod i nabod Lois Elenid, sy'n actio'r rhan.

TX: Pob Nos Fawrth a Nos Iau 8.25, S4C

2. Noson Lawen Dyffryn Ogwen

Bydd rhai o gantorion a cherddorion gorau Dyffryn Ogwen yn cadw cwmni i Gwenno Elis Hodgkins, yr actores amryddawn a chyflwynydd y rhifyn arbennig o Noson Lawen Dyffryn Ogwen

TX: Nos Sadwrn 18 Mawrth 8.30, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?