S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W17: 22 Ebrill – 28 Ebrill 2023

1. Cynefin - Llundain

Unwaith y flwyddyn, mae golygfa drawiadol ar un o bontydd mwyaf eiconig Llundain, wrth i ddefaid ei groesi.

Heledd Cynwal fydd yn darganfod mwy am y ddefod arbennig sy'n dathlu'r cysylltiad masnachu rhwng Cymru a Llundain.

TX: Dydd Sul 23 Ebrill 8.00, S4C

2. Sain Ffagan

Dychwelwn i'r Amgueddfa ar ddiwrnod prysuraf y flwyddyn ym mhennod pedwar, wrth i filoedd o ymwelwyr gyrraedd i fwynhau'r ŵyl fwyd.

Mae atgyfodiad Gwesty'r Vulcan yn parhau wrth i'r to fynd i'w le.

Nos Fercher, 26 Ebrill, 8.25

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?