S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W18: 29 Ebrill – 5 Mai 2023

1. FFIT Cymru

Cyfle i glywed am brofiadau un o arweinydd FFIT Cymru eleni, y Parchedig Dylan Parry sy'n wreiddiol o Gaernarfon ond bellach yn gwasanaethu ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Nos Fawrth 2 Mai 9.00, S4C

2. Cymry ar Gynfas

Yn y bennod hon, Tudur Owen sy'n cael ei bortread wedi'i wneud gan yr arlunydd Anna E Davies.

Nos Lun, 1 Mai, 8.00

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?