S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Agoriad Swyddogol Canolfan Gyfryngau S4C

11 Ionawr 2013

Mae S4C wedi agor ei Chanolfan Gyfryngau newydd ar ei safle ym Mharc Tŷ Glas, Caerdydd yn swyddogol ddydd Gwener 11 Ionawr.

Mae’r ganolfan yn lleoliad i gwmnïau o’r diwydiannau creadigol i weithio gyda’i gilydd ar safle sydd ag adnoddau gwych.

Wrth agor y ganolfan, dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones ei fod yn gobeithio y bydd y fenter yn dod a manteision i S4C ac i’r sector creadigol yng Nghymru.

Meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones:

“Mae gan S4C safle gwych yma yn Llanisien yn y brifddinas, ac mae agoriad y Ganolfan Gyfryngau newydd yma’n fodd o rannu ei gryfderau gyda chwmnïau ar draws y diwydiannau creadigol. Dwi’n mawr obeithio y bydd y ganolfan yn nodweddiadol o’r bwrlwm creadigol sydd wastad yn bodoli o fewn y sector darlledu ac yn y cyfryngau yn gyffredinol.

“I S4C, mae gwneud yn fawr o’r adnoddau sydd gyda ni yn bwysig iawn ac wrth agor ein drysau a chroesawu cwmnïau allanol, ry’n ni’n creu cyfle economaidd i hybu’n gwasanaethau yn y pen draw.

“Ry’n ni’n croesawu’n gynnes y cwmnïau a sefydliadau cyntaf i ymsefydlu yma yng Nghanolfan Gyfryngau S4C.”

Nodiadau:

Y cwmnïau/sefydliadau cyntaf i ymsefydlu yng Nghanolfan Gyfryngau S4C yw:

Cyfle

Film Agency Wales

Gorilla

Mr Producer

Media 4

Rights.TV

Mae swyddfeydd y cwmnïau allanol Dolphin a Buffalo Sound Recorder eisoes wedi eu lleoli yng Nghanolfan Gyfryngau S4C yn Llanisien.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?