S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Gwasanaeth arwyddo ar Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar S4C

01 Hydref 2013

  Mae S4C am ddarparu gwasanaeth arwyddo ar Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar gyfer gwylwyr byddar.

Gan ddechrau heddiw, dydd Mawrth, 1 Hydref bydd cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain ar y sgrin yn ystod sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog sy'n rhan o raglen Y Dydd yn Y Cynulliad S4C.

Darlledir Y Dydd yn y Cynulliad bob nos Fawrth, nos Fercher a nos Iau ar S4C am 12.05am gyda sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar raglen nos Fawrth.

Mae'r gwasanaeth arwyddo yn ddatblygiad newydd yn sgil cytundeb rhwng S4C, Cyngor Cymru i Bobl Fyddar, a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C:

"Ry'n ni'n falch iawn o gyhoeddi'r datblygiad newydd hwn sy'n golygu bod gwasanaeth arwyddo ar sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog. Mae'r sesiwn yn un bwysig iawn i bobl Cymru ac rydym am sicrhau bod y rhaglen ar gael i gymaint o bobl â phosib."

Meddai Norman B Moore, Cyfarwyddwr Cyngor Cymru i Bobl Fyddar:

“Mae menter S4C i ddarlledu Cwestiynau i'r Prif Weinidog gyda BSL yn un yr ydym yn ei chroesawu yn fawr ac mae'n gam i'r cyfeiriad cywir o ran ehangu'r ddarpariaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr BSL o fewn y byd darlledu.”

Bydd y Cynulliad hefyd yn darlledu Cwestiynau i'r Prif Weinidog wedi ei arwyddo yn fyw ar eu system deledu fewnol yn Y Senedd.

Dywedodd y Llywydd, Rosemary Butler AC:

"Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch o allu cefnogi a hwyluso S4C yn ei hymgyrch i ddarparu cyfieithiad Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer Cwestiynau Prif Weinidog Cymru wrth ddarlledu gwaith y Cynulliad.

"Mae'n rhaid i'r Cynulliad ymgysylltu â phob cymuned yng Nghymru a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu darlledwyr i gyflawni'r nod hwn.

"Mae gennym record dda mewn perthynas â materion cydraddoldeb ac yn ddiweddar cawsom y nod siarter Yn Uwch Na Geiriau gan Action on Hearing Loss. Mae S4C yn cymryd cam mawr i ddarparu ar gyfer y rheiny sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw, a dylai gael ei chanmol am wneud hynny."

Diwedd

Nodiadau

Iaith weledol yw Iaith Arwyddion Prydain (BSL), gyda chystrawen unigryw, a gramadeg a geirfa ei hun. Mae arwyddo ar y sgrin yn gyfieithiad o ddeialog rhaglen i iaith arwyddo Prydain. Cyfieithydd sy'n gyfrifol am y gwaith yma, a chaiff delwedd y person hynny ei osod ar y rhaglen. 

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?