S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Seremoni fawr Gwobrau Dewi Sant i’w darlledu ar S4C

09 Hydref 2013

Mi fydd seremoni fawr Gwobrau cenedlaethol newydd Cymru, Gwobrau Dewi Sant, yn cael ei darlledu ar S4C fis Mawrth 2014 - ond pwy fydd yn cael cydnabyddiaeth wrth gael eu henwebu am y gwobrau?

Fe fydd y gwobrau yn cael eu cyflwyno mewn digwyddiad yng Nghaerdydd – ac mae llai na mis i fynd bellach i enwebu’r bobl hynny sy’n eich tyb chi’n haeddu cael eu gwobrwyo.

Mae naw gwobr i gyd mewn amryw o feysydd fel rhan o’r cynllun cenedlaethol newydd sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru.

Felly ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cydnabyddiaeth yng nghategorïau:

• Dewrder

• Dinasyddiaeth

• Diwylliant

• Menter

• Arloesedd a Thechnoleg

• Rhyngwladol

• Chwaraeon

• Person Ifanc

Hefyd ar y noson, fe fydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn cyflwyno gwobr arbennig.

Am ragor o wybodaeth am y broses enwebu, cysylltwch drwy’r wefan y gwobrau, sef www.cymru.gov.uk/gwobraudewisant neu e-bostiwch gwobraudewisant@cymru.gsi.gov.uk

Meddai Comisiynydd Cynnwys S4C, Gaynor Davies: “Mae Gwobrau Dewi Sant yn rhoi platfform i gydnabod cyfraniadau arbennig gan bobl o bob rhan o Gymru mewn amryw o ffyrdd a dwi’n arbennig o falch mai S4C yw partner cyfryngol y cynllun.

“Dan ni gyd yn gyfarwydd â chymeriadau yn ein cymunedau sydd wir yn gweithio’n galed ac yn cyflawni pethau gwerthfawr i fywyd y genedl. Dwi’n mawr obeithio y bydd pobl ledled Cymru yn ystyried pwy o’u cymunedau nhw sydd wir yn haeddu cael eu cydnabod am eu cyfraniadau.

“Dan ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael dangos y seremoni wobrwyo ar S4C ac i gael edrych ar fywydau rhai o’r cymeriadau sy’n cael eu henwebu rhwng nawr a mis Mawrth ar ein rhaglen gylchgrawn nosweithiol, Heno.”

Yn lansiad y Gwobrau ym Mis Medi, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: “Efallai ein bod ni'n wlad fach, ond mae’n llwyddiannau’n rhai mawr. Pan gyhoeddais fy mwriad i gynnal y gwobrau hyn yn gynharach eleni, roeddwn am fedru cydnabod y gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud gan bobl gyffredin Cymru, pobl sy'n gweithio'n ddiflino dros eraill ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd yng Nghymru, heb ddisgwyl unrhyw beth yn ôl.

“Mae'r rhan fwyaf ohonom ni wedi bod yn ddigon ffodus i gyfarfod rhywun fel hyn ar ryw adeg, a dyma'n cyfle i roi rhywbeth yn ôl. Rwy'n annog pobl i enwebu unrhyw un sy'n haeddu cydnabyddiaeth, er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw ddisgleirio.”

Diwedd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?