S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Prif Weithredwr S4C yn cyhoeddi ‘Oedfa’r Bore’ mewn e-bost at wylwyr y sianel

23 Mawrth 2020

Wrth i S4C addasu ei hamserlen yng nghanol datblygiadau covid-19, mae Owen Evans, Prif Weithredwr y sianel wedi cyhoeddi heddiw y bydd S4C yn darlledu oedfa'r bore, bob bore Sul am 11:00 i'r rhai sy'n methu mynychu'r Capel neu'r Eglwys.

Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol dan ofal Parchedig John Gwilym Jones gyda'r emynau'n cael eu dewis o archif Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dechrau dydd Sul 29 Mawrth.

Bydd hefyd darllediad o Dechrau Canu Dechrau Canmol cyn hynny am 10.30 ar foreau Sul.

Mewn neges e-bost at wylwyr y sianel dywedodd Owen Evans: "Rydym yn byw mewn amseroedd anodd, ac rwy'n gwybod fod pawb yn poeni am eu hiechyd, iechyd eu teuluoedd a'u swyddi.

"Ond yng nghanol hyn i gyd hoffwn i'ch sicrhau fod S4C yma i chi dros y dyddiau ac wythnosau sydd i ddod.

"Dros y cyfnod yma – ein blaenoriaethau fydd; sicrhau fod y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gennych chi, cynnig syniadau a chymorth i chi ar sut mae ymdopi ac yn olaf cynnig adloniant a diddanwch fel bod modd anghofio am Covid-19 am ychydig."

Yn ddiweddar bu'n rhaid i S4C ohirio ei Noson Gwylwyr oedd i fod i gael ei chynnal yn Aberystwyth, ond yn hytrach cynhaliwyd sesiwn Facebook live gyda Owen Evans ac Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys y sianel.

Cafwyd nifer fawr o awgrymiadau am raglenni yr hoffai y gwylwyr weld dros yr wythnosau nesaf, ac mae S4C yn gobeithio gallu ymateb i'r ceisiadau hyn.

Yn rhan o'r neges hefyd eglurodd Owen sut fyddai amserlen S4C yn addasu yn ystod y cyfnod hwn: "Ein nod yw dod a'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy ei gwasanaeth Newyddion am 7:30 bob nos.

Hefyd bydd Y Byd ar Bedwar yn dychwelyd ar 1 Ebrill gyda Dot Davies yn cyflwyno. Tra bydd Covid-19 yn cael sylw amlwg, bydd pynciau eraill yn cael eu trafod hefyd byddwch yn falch o glywed.

Ac wrth gwrs bydd Pnawn Da a Heno yma'n ddyddiol efo gwybodaeth ymarferol ac yn falch o glywed gennych chi."

Nododd hefyd bod nifer o gomisiynau newydd ar y gweill, gan gynnwys rhaglen wedi ei hysbrydoli gan grŵp Facebook Côr-ona.

Mae'r grŵp wedi denu bron i 30,000 o ddilynwyr a bydd Rhys Meirion yn mynd ar hynt y ffenomenwm hwn.

Yn ogystal bydd rhaglen Rygbi a Coronafeirws yn cael ei dangos nos Wener, 27 Mawrth sydd yn edrych ar y sgil effeithiau y bydd Covid-19 yn cael ar bedwar rhanbarth rygbi Cymru a rygbi ar lawr gwlad, a'r effaith sylweddol bydd y seibiant yn cael ar gymunedau a chefnogwyr a gwirfoddolwyr rygbi ar draws Gymru.

Bydd cyfle hefyd i fwynhau hen ffefrynnau o'r archif ar ffurf bocs-set ar S4C Clic. Bydd digon o raglenni i'r plant ar S4C Clic a Cyw Tiwb, ac mae Cyw newydd lansio Ysgol Cyw sy'n cynnwys nifer o adnoddau a rhaglenni addysgol.

Meddai Owen Evans: "Mae gan S4C ran allweddol i chwarae ym mywydau pobl Cymru dros y misoedd nesaf.

"Bydd ein gwasanaethau newyddion ar flaen y gad yn dod â'r wybodaeth ddiweddaraf i'n gwylwyr.

"Yn ogystal â hynny rydym yn gobeithio bydd ein sianel yn medru cynnig cysur a chwmni i'n gwylwyr yn ystod y misoedd anodd sydd i ddod."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?