S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Yma i Chi: sianel newydd S4C Clic sy’n cynnig cymorth a chysur

9 Ebrill 2020

Mae sianel newydd wedi ei lansio ar S4C Clic sy'n ymateb i'r argyfwng COVID-19 ac sy'n adlewyrchu'r ffordd mae ein bywydau wedi newid am y tro.

Mae Yma i Chi yn blatfform fydd yn eistedd ymhlith sianeli eraill S4C Clic, megis Walter Presents, Cyw, Hansh a Sianel Dysgwyr, er mwyn cynnig gwybodaeth, straeon cyfoes a lleisiau'r gwylwyr.

Yn ogystal â rhaglenni newydd bydd y rhaglenni y mae gwylwyr S4C wedi gofyn amdanynt fel C'Mon Midffîld a'r bedwaredd a'r bumed cyfres o'r ddrama rygbi hynod boblogaidd Amdani!, ar gael i'w wylio.

Ymhlith y cynnwys sydd yn ecsgliwsif i Yma i Chi, bydd cyfres o ffilmiau byrion o'r enw Bwrw 'Mlaen, sydd yn dilyn amryw o weithwyr allweddol yn ystod diwrnod o waith.

Cawn glywed gan wirfoddolwr sy'n ymdrechu pob dydd i gadw banc bwyd ar agor, gan heddwas yn ystod ei shifft nos a gweithwyr iechyd allweddol o ysbytai Cymru.

Yn I.T a Fi, cawn gyngor gan y genhedlaeth iau ar sut i ddefnyddio technoleg fel Skype, WhatsApp a Facetime i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau tra rydym yn gaeth i'r tŷ.

A thros benwythnos y Pasg, bydd cyfres o chwe rhaglen o'r enw Cymru o'r Awyr, yn rhannu rhai o olygfeydd gorau o fynyddoedd ac arfordir Cymru i ni ei fwynhau heb gorfod symud yr un cam o ddiogelwch ein cartrefi.

Yn I.T a Fi, cawn gyngor gan y genhedlaeth iau ar sut i ddefnyddio technoleg fel Skype, WhatsApp a Facetime.

Ar Yma i Chi hefyd gellir dod o hyd i gyfresi newyddion a materion cyfoes fydd yn ein diweddaru ar y sefyllfa COVID-19, gan gynnwys: y Newyddion diweddaraf, Y Byd ar Bedwar, Y Byd yn ei Le, Ffermio, Heno, Prynhawn Da a Cadwch yn Ddiogel, cyfres o ffilmiau byr yn cynnwys sawl wyneb cyfarwydd, sy'n pwysleisio'r pwysigrwydd o gadw'n ddiogel rhag y feirws ac aros adref.

Ac wrth i S4C gomisiynu cyfresi a rhaglenni newydd i ddarparu gwasanaeth a chodi gwen dros yr wythnosau nesaf, fe fyddan nhw'n cael eu hychwanegu i'r sianel. Ymysg y cyfresi yma bydd Yr Oedfa, Neges Y Pasg gan Esgob Bangor, FFIT Cymru, Cwpwrdd Epic Chris a Côr Digidol Rhys Meirion.

Yma i Chi - S4C Clic

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Mae COVID-19 wedi effeithio ar bawb yng Nghymru mewn rhyw ffordd, ac fel Darlledwr Gwasanaeth Cyhoeddus, mae'n bwysicach nag erioed bod S4C yn medru cynnig gwybodaeth, cysur ac ymdeimlad o gymuned i'n gwylwyr ar y brif sgrin ac ar lein.

"Dros y cyfnod anodd yma 'ry ni am i'n gwylwyr ni wybod y gallen nhw fynd at Yma i Chi ar ein gwasanaeth Clic a chael amrywiaeth o gynnwys cyfredol, difyr a defnyddiol yn ogystal â chlasuron o'r archif. Mae S4C yma i chi yn ystod y cyfnod yma a'r gobaith yw y bydd yn cynnig ychydig o gysur i'n gwylwyr adref."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?