S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Comisiynau S4C yn derbyn cyllid gan y Gronfa Gynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc

3 Awst 2020

Mae'r BFI wedi cyhoeddi'r cynyrchiadau diweddaraf o brosiectau a ddyfarnwyd trwy'r Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc (Young ACF) gan roi'r golau gwyrdd i S4C gomisiynu dros bymtheg awr o gynnwys newydd i blant a phobl ifanc.

Mae'r gronfa £57m, a reolir gan y BFI, yn gynllun peilot tair blynedd gan y llywodraeth gyda'r nod o wneud prosiectau creadigol ac ysbrydoledig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae pob cais o Gymru wedi bod yn llwyddiannus gan sicrhau cynnwys newydd bywiog a chyffrous i S4C.

Un o'r comisiynau llwyddiannus hynny yw cyfres ffeithiol hwyliog 'Hei Hanes!' Wedi ei gynhyrchu gan Cwmni Da bydd y gyfres yn dod â hanes, drama a vlogio at ei gilydd mewn fformat llawn hwyl ar gyfer plant 8-13 oed.

Bydd cymeriadau hanesyddol ifanc o'r cyfnod Celtaidd hyd at y 1990au yn rhoi adroddiadau personol am eu bywydau ar ffurf YouTubers.

Bydd pob pennod yn canolbwyntio ar gymeriad gwahanol, gan roi'r argraff eu bod wedi cael eu ffilmio yn gyfan gwbl ar ffonau smart neu we-gamerâu gan y cymeriadau eu hunain.

Fel rhan o'r comisiwn, mae Hei Hanes yn cynnig swydd yn y tîm cynhyrchu i berson o gefndir BAME.

Comisiwn llwyddiannus arall yw Sali Mali', cyfres 2D sy'n cynrychioli bywydau a phrofiadau plant yng Nghymru heddiw, sydd hefyd yn derbyn a dathlu gwahaniaethau ymhlith cymunedau cymysg.

Hefyd wedi gomisiynu mae Person/A gan Cwmni Da, drama arloesol ar gyfer pobl ifanc 12-14 mlwydd sydd wedi cael ei ddatblygu a'i gynhyrchu gan dîm o bobl ifanc.

Ymhlith y themâu a drafodir yn y gyfres mae iechyd meddwl, deallusrwydd emosiynol a cham-drin.

Mae Y Gyfrinach gan Boom Cymru yn brosiect arall sydd wedi derbyn cyllid o'r gronfa ac mae'n ddrama feiddgar i bobl ifanc 14-18 oed.

Mae'n mynd i'r afael ag arwahanrwydd daearyddol trwy ddilyn pum ffrind sy'n mynd i ffwrdd am benwythnos gyda'i gilydd.

Mae S4C hefyd yn rhan o gomisiwn Sol (Paper Owl Films) , sy'n gyd-gynhyrchiad rhwng BBC Alba, S4C a TG4. Bydd Sol yn cael ei gynhyrchu mewn tair iaith - Cymraeg, Gaeleg a Gaeleg yr Alban.

Mae Sol yn adrodd stori ddychmygol am blentyn yn rhuthro i achub y byd yn dilyn marwolaeth ei nain. Bydd yr animeiddiad teimladwy hwn yn helpu pobl ifanc 8-11 oed i ddeall natur galar.

Yn ogystal bydd Byd Tadcu sef cyd-gynhyrchiad gyda Channel 5 yn adrodd straeon creadigol doniol, dychmygus gyda'r bwriad o ysbrydoli plant i chwerthin a dysgu trwy edrych ar y berthnasoedd rhwng sawl cenhedlaeth o'r un teulu.

Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant S4C: "Mae comisiynu cynnwys plant gwreiddiol a beiddgar yn Gymraeg bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i S4C ac mae'r gronfa hon yn caniatáu inni ddatblygu cynnwys hyd yn oed mor uchelgeisiol ar gyfer ein gwylwyr iau.

"Diolch i'r gronfa mae cyfle hefyd i gydweithio â darlledwyr eraill i greu cynnwys uchelgeisiol fel animeiddiadau a all apelio yn fyd-eang.

"Rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfleoedd creadigol mae'r gronfa hon wedi'u creu. Mae cynllun mentora BAME ar Hei Hanes yn ddatblygiad newydd a chyffrous na fyddai wedi bod yn bosibl heb y gronfa."

Dywedodd Jackie Edwards, Pennaeth Cronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc yn y BFI: "Rydyn ni'n falch iawn o'r ystod o brosiectau rydyn ni wedi gallu eu cefnogi o fewn ein llechen gynhyrchu , gan feithrin straeon fydd yn cyfoethogi cynulleidfaoedd ifanc.

"Rwy'n edrych mlaen i weld y cynyrchiadau hyn gan S4C a'r darlledwyr eraill ar waith."

Lansiwyd y gronfa ym mis Ebrill 2019 ac mae wedi bod yn gyfrifol am gefnogi rhaglenni gyda chwe darlledwyr gwahanol sef S4C, Channel 4 / E4 Channel 5, ITV, BBC ALBA, TG4 a Sky.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?