S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​17 o enwebiadau BAFTA Cymru i S4C

3 Medi 2020

Mae S4C wedi llwyddo i gael 17 o enwebiadau BAFTA Cymru eleni wrth i'r rhestr gael ei gyhoeddi ddydd Iau, 3 Medi.

Enillodd cyfres ddogfen bry ar y wal Ysgol Ni: Maesincla (Cwmni Darlun) enwebiad yn y categori Cyfres Ffeithiol Orau.

Daeth dau enwebiad i Merched Parchus (ieie productions) a hynny yn y categori Torri Trwodd ac i Mari Beard a Hanna Jarman yn y categori Awdur Gorau.

Llwyddodd S4C i gael dau enwebiad yn y categori Rhaglen Blant gan gynnwys Cic (Boom Cymru) a Deian a Loli (Cwmni Da).

Bu dau enwebiad hefyd yn y categori Cyflwynydd Gorau sef i Emma Walford a Trystan Ellis Morris am eu gwaith ar Prosiect Pum Mil (Boom Cymru) ac i Carys Eleri am ei rhaglen Carys Eleri'n Caru (Captain Jac).

Llwyddodd Priodas Pum Mil (Boom Cymru) hefyd i gael enwebiad yn y categori Rhaglen Adloniant Orau yn ogystal â Heno (Tinopolis) a Cyrn ar y Mississippi (Dearheart Productions).

Cyflwynwyr Priodas Pum Mil a Phrosiect Pum Mil, Trystan Ellis Morris ac Emma Walford.

Daeth enwebiad i Y Byd ar Bedwar (ITV Cymru) yn y categori Rhaglen Newyddion a Materion Cyfoes Gorau ac i Tudur Owen: O Fôn i'r Lleuad (Kailash Films Ltd) yn y categori Rhaglen Ffeithiol Unigol Orau.

Hefyd cafodd Mei Williams enwebiad yn y categori Cyfarwyddwr Ffeithiol Gorau am ei waith ar raglen Tudur Owen: O Fôn i'r Lleuad (Kailash Films Ltd).

Llwyddodd Siôn Aaron a Timothy Lyn i ennill enwebiad yn y categori Cyfarwyddwr Ffeithiol Orau am eu gwaith ar raglen ddogfen dwymgalon Eirlys, Dementia a Tim.

Yn ogystal daeth enwebiad i S4C yn y categori Ffotograffiaeth a Goleuo: Ffuglen wrth i Bjorn Bratberg gael ei enwebu am ei waith ar gyfres ddrama Bang (Joio).

Llwyddodd S4C hefyd i gael dau enwebiad ar y cyd gyda BBC Cymru sef y categori Drama Orau am Un Bore Mercher/ Keeping Faith (Vox Pictures) ac hefyd yn y categori Cerddoriaeth Wreiddiol Orau i Karl Jenkins a Jody Jenkins am y gyfres Cymru Wyllt / Wales: Land of the Wild.

Wrth longyfarch pawb sydd wedi derbyn enwebiad, dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Amanda Rees: "Ry'n ni'n hynod falch o'r holl gynyrchiadau sydd wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau anrhydeddus BAFTA Cymru 2020.

"Mae'r rhestr gyfan yn dangos safon ac ehangder gwasanaeth S4C ar draws pob genre, ac yn dathlu rhaglenni plant, drama, ffeithiol, adloniant, materion cyfoes, a mentergarwch digidol hefyd.

"Rydw i'n falch iawn o bob un, a dymuniadau gorau i bawb yn y seremoni wobrwyo ar lein."

Cynhelir y seremoni am 7.00 yr hwyr ar 25 Hydref 2020 ar dudalennau Facebook a YouTube BAFTA.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?