S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn lansio Gwasanaeth Newyddion Digidol newydd

6 Ebrill 2021

Mae S4C wedi lansio Gwasanaeth Newyddion Digidol newydd heddiw – Newyddion S4C, sy'n cynnwys ap a gwefan newydd sbon.

Yn ogystal â chyhoeddi straeon gwreiddiol, bydd y gwasanaeth hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda sawl ffynhonnell newyddion arall gan gynnwys Golwg ac ITV Cymru, ac yn cyhoeddi straeon o raglen Newyddion S4C a gynhyrchir gan BBC Cymru.

Dyma'r tro cyntaf i wasanaeth newyddion Cymraeg gyhoeddi a churadu cynnwys gan sawl ffynhonnell wahanol, gan gynnig gwasanaeth newyddion cynhwysfawr mewn un lle.

"Mae cydweithio gyda phartneriaid yn golygu ein bod yn gallu rhannu arbenigedd ac adnoddau, gan fod â bys ar byls newyddion lleol a chenedlaethol." meddai Ioan Pollard, Golygydd Gwasanaeth Newyddion Digidol S4C."

"Mae'n holl bwysig i S4C fel darlledwr cyhoeddus i allu cynnig y newyddion diweddaraf i'r gwylwyr ar flaenau eu bysedd. Mae'r dyddiau o aros i wylio prif raglen newyddion y sianel yn y nos wedi hen ddiflannu ac mae angen i ni fod yn flaengar wrth sicrhau ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth newyddion ar amryw o blatfformau."

Rydyn ni wedi cynllunio'r ap fel bod modd cael newyddion o sawl ffynhonnell wahanol mewn un lle. A ninnau ynghanol cyfnod etholiadol a chyda gymaint o bwyslais ar iechyd a'r economi, mae'n sicr yn amser hynod arwyddocaol i lansio gwasanaeth newyddion newydd."

Bydd Newyddion S4C yn craffu ar y pleidiau a'r gwleidyddion drwy gydol y cyfnod etholiadol. Bydd hefyd straeon am iechyd, amaeth, materion cyfoes, chwaraeon, a straeon lleol yn canolbwyntio ar bobl a'u cymunedau.

Mae S4C wedi penodi tîm o chwech o newyddiadurwyr i weithio ar y gwasanaeth newyddion newydd yn cynnwys Golygydd Newyddion, Dirprwy Olygydd Newyddion a phedwar newyddiadurwr digidol.

Gallwch lawrlwytho ap newydd NS4C drwy'r App Store neu Google Play Store ac ymweld â'r wefan ar s4c.cymru/Newyddion

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?