S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Dros 10 miliwn o sesiynau gwylio i brif gyfrifon S4C ar y cyfryngau cymdeithasol

30 Ebrill 2021

Mae twf aruthrol wedi bod i gyfryngau cymdeithasol S4C dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chynnydd o 49.7% yn y sesiynau gwylio.

Rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021 llwyddwyd i ddenu dros 10 miliwn o sesiynau gwylio ar draws prif gyfrifon S4C ar Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube.

Yn ogystal, denwyd dros hanner biliwn o sesiynau gwylio ar draws holl GIF's S4C yn y pum mlynedd diwethaf.

Ar gyfartaledd mae GIF'S S4C yn denu tua 700,000 o sesiynau gwylio bob diwrnod.

Mae'r GIF's mwyaf poblogaidd yn cynnwys Huw Chiswell yn y ffilm eiconig Ibiza Ibiza a chymeriad Plwmsan yn y rhaglen blant boblogaidd o'r 80au, Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan.

Mae'r cynnwys mwyaf poblogaidd ar gyfrifon S4C yn cynnwys deunydd ar raglenni Iaith ar Daith, Y Llinell Las, Cân i Gymru, Jonathan, nifer o raglenni archif a bocs sets a nifer o raglenni a chyfresi eraill.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae S4C wedi defnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu gyda'r gwylwyr, gan gynnal cyfres o sesiynau byw ar Facebook gydag Owen Evans, Prif Weithredwr y Sianel, Rhodri Williams, Cadeirydd Bwrdd y Sianel ac aelodau o'r Tîm Comisiynu.

Bu'r sesiynau hyn yn gyfle i ddiweddaru'r gwylwyr ar wahanol agweddau o waith S4C, ac yn gyfle i'r gynulleidfa holi cwestiynau am raglenni ac arlwy y sianel.

Bydd y sesiwn Facebook Live nesaf gyda'r Prif Weithredwr yn cael ei gynnal am 6.00 yr hwyr ar 12 Mai 2021.

"Dwi'n falch iawn fod ein cynnwys ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol S4C yn taro deuddeg gyda'n dilynwyr." meddai Owen Derbyshire, Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol S4C.

"Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn arf pwysig i ni allu hyrwyddo ac ymgysylltu gyda'n gwylwyr yn ogystal â denu chynulleidfaoedd newydd.

"Fel rhan o'n strategaeth ddigidol rydym yn anelu i gomisiynu mwy o ddeunydd ecsgliwsif ar gyfer ein platfformau digidol fydd yn rhoi cyfle i ni ddenu gwylwyr newydd i fwynhau ein cynnwys."

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae S4C wedi darlledu datganiadau Llywodraeth Cymru yn fyw drwy Facebook a bydd newyddion, diweddariadau a chanlyniadau yr etholiad hefyd ar gael ar draws platfformau cyfryngau cymdetihasol S4C, Newyddion S4C a Hansh Dim Sbin ar Fai y 7fed.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?