S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C Lleol ym ymestyn ar draws Cymru

21 Mehefin 2021

Mae cynllun sy'n rhoi'r cyfle i gymunedau gynhyrchu a chyhoeddi eu straeon lleol yn cymryd cam cyffrous ymlaen heddiw wrth i ddwy rwydwaith newydd gael ei lansio.

Mae Shwmae Sir Gâr a Clwyd Tifi yn rhan o gynllun peilot S4C Lleol sy'n galluogi cynhyrchwyr i greu cynnwys wythnosol am eu hardaloedd ar gyfer platfformau digidol a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Nod y peilot fydd datblygu talentau newydd a sicrhau fod pobol o bob cwr o Gymru yn cael ei gweld a'i clywed ar rwydweithiau S4C.

Yn Sir Gâr mae Cwmni Cynhyrchu Carlam TV wedi ffurfio partneriaeth gyda Chanolfan S4C Yr Egin gan roi cyfle i dalentau newydd ddatblygu platfform fydd yn gwasanaethu ardal eang Sir Gaerfyrddin.

"Un o amcanion sefydlu Canolfan S4C Yr Egin oedd i godi statws y Gymraeg a'i diwylliant a chreu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yng Nghaerfyrddin a'r de orllewin.

"Mae Shwmae Sir Gâr yn gyfle i wireddu hynny mewn modd cyfoes a chreadigol gan ddatblygu'r berthynas sydd gan Yr Egin â phobl y sir ers agor tair mlynedd yn ôl.

"Rwy'n gyffrous iawn am gydweithio â Euros Llyr, Carlam, am y cyfleon a ddaw i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr wrth i'r prosiect ddatblygu lleisiau newydd ac yn bennaf oll i ddod i adnabod rhannau o Sir Gâr na wyddwn amdanynt a rhoi llwyfan i'r cymunedau amrywiol" meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin

Mae Clwyd TiFi yn bartneriaeth gyda Nerth dy Ben, cwmni sydd wedi ei sefydlu i adlewyrchu nerth cymuned, diwylliant a gweithgarwch y dalgylch.

Y Cynhyrchydd a'r Cyfarwyddwr Alaw Llwyd Owen o Ddinbych sy'n arwain tîm o gyfranwyr a gwirfoddolwyr yn ardal yr hen Glwyd sy'n cynnwys Sir Ddinbych, Yr Wyddgrug a rhannau o Gonwy.

"Mae'n gyfnod mor gyffrous i'r gymuned greadigol yn ardal Clwyd – mae na griw ohonan ni sydd 'di ail ddarganfod ein cynefin dros y misoedd diwethaf a da ni'n edrych ymlaen yn arw i roi llais, lliw a llun i straeon unigryw ein cymuned." meddai Alaw Llwyd Owen.

Cyhoeddwyd cynllun S4C Lleol ym mis Chwefror gyda phrosiect peilot TeliMôn y rhwydwaith cyntaf i ymuno â'r cynllun. Ers lansio mae TeliMôn wedi cyhoeddi degau o straeon difyr gan roi cyfle i dalentau lleol i greu a datblygu sgiliau yn y diwydiannau creadigol.

"Ein nod gyda S4C Lleol yw treialu ffyrdd newydd o weithio gyda phartneriaid ac arloesi drwy gyfathrebu'n ddigidol gan roi'r gwylwyr yng nghalon ein gwasanaethau." meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C.

"Rydyn ni'n gobeithio bydd y cynllun peilot hwn sy'n rhan o'n strategaeth ddigidol yn creu cyswllt agosach gyda'n cynulleidfa, gan hybu'r defnydd o Gymraeg ar lawr gwlad.

"Fel darlledwr cyhoeddus mae gyda ni rôl bwysig i chwarae wrth wasanaethu cymunedau ac ardaloedd lleol.

"Ein bwriad yw adeiladu ar fentrau lleol gan ddatblygu sgiliau ac annog cynhyrchwyr newydd i'r diwydiant.

"Rwy'n falch iawn o weld y cynllun yn ymestyn i ardaloedd Sir Gâr a Chlwyd."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?