S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Penodiad pwysig wrth i S4C ymestyn i lwyfannau digidol ehangach

7 Gorffennaf 2021

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd Amanda Rees yn ymgymryd â'r gwaith o ymestyn cyrhaeddiad ac ystod cynnwys digidol y sianel fel y Cyfarwyddwr Llwyfannau cyntaf.

Wrth i batrymau ac arferion gwylio newid, mae'r sianel am adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei wneud eisoes drwy sicrhau fod y cynnwys cywir yn ymddangos ar y llwyfannau cywir er mwyn cyrraedd y gynulleidfa gywir.

Bydd hyn yn sicrhau fod S4C yn y lle gorau i wynebu heriau a chyfleoedd digidol y dyfodol.

Dywedodd Amanda Rees: "Mae'n fraint ac yn gyfrifoldeb cael ymgymryd â'r her yma.

"Byddai'n gweithio gyda'r tîm comisiynu a gyda thimau technegol mewnol ac allanol S4C er mwyn gwneud yn siŵr fod y gwasanaeth yn un gwir aml-lwyfan a chyfoes.

"Rydym eisoes wedi symud o fod yn un sianel llinol i fod a phresenoldeb amlwg ar iPlayer y BBC ac mae ein chwaraewr S4C Clic yn cynnig bocs sets a llawer o gynnwys amgen.

"Mae ein cynnwys hefyd eisoes yn ymddangos ar draws y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau fel YouTube.

"Y cam mawr nesaf ydy esblygu'r gwasanaeth i gyfeiriad digidol gyda strategaeth gyhoeddi gynhwysfawr sy'n dathlu gwylio a defnydd o'n cynnwys ar draws bob platfform.

"Bydd hyn yn gofyn i'r sector, y comisiynwyr a'r technegwyr ddeall anghenion technegol y llwyfannau ac anghenion y wahanol gynulleidfaoedd. Fy rôl i fydd sbarduno ac arwain yr holl waith yma.

Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: "Rydym eisoes yn cyflwyno rhaglenni a chynnwys S4C i wylwyr ar bob math o lwyfannau, nid ar un sianel deledu yn unig.

"Ond bydd hyn yn dod yn fwyfwy pwysig ac mae angen cynllunio'n strategol er mwyn gwneud y mwyaf ohono.

"Felly bydd y gwaith mae Amanda am fod yn ymgymryd ag o yn allweddol os yw S4C am lwyddo yn y blynyddoedd i ddod."

Mae Amanda Rees wedi bod yn Gyfarwyddwr Cynnwys y sianel ers 2016 ac o dan ei harweiniad mae S4C wedi ennill nifer o wobrau Cymreig, Celtaidd a Phrydeinig am raglenni drama, adloniant ysgafn a ffeithiol.

Mae'r sianel hefyd wedi mwynhau ei chyrhaeddiad uchaf ers 2017 a'r cyfartaledd oriau brig uchaf ers 2015 yn ystod ei chyfnod fel Cyfarwyddwr Cynnwys.

Bydd hi'n ymgymryd â'i chyfrifoldebau newydd yn yr hydref.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?