S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn chwilio am Aelodau Bwrdd newydd

1 Medi 2021

Mae S4C yn chwilio am ddau Aelod Anweithredol newydd i Fwrdd Unedol y gwasanaeth.

Mae'r broses recriwtio yn cael ei harwain gan Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon gyda hysbyseb am ddau Aelod Anweithredol newydd i ymuno gyda Bwrdd Unedol S4C.

Mae Bwrdd S4C yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at wyth aelod arall, bob un ohonynt wedi'u penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

"Yn sicr mae'r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn garreg filltir yn hanes S4C," meddai Owen Evans, Prif Weithredwr y sianel.

"Byddwn yn dathlu pen-blwydd S4C yn 40 oed yn 2022, ac wrth i ni lunio strategaeth i ail ddiffinio pwrpas S4C am y ddegawd nesaf mae'n gwbl allweddol fod gennym gynrychiolaeth o bob cefndir yng Nghymru i'n harwain i gyflawni ein gweledigaeth i'r dyfodol.

"Daw aelodau â sgiliau a phrofiad amrywiol i'r Bwrdd," meddai Cadeirydd S4C, Rhodri Williams.

"Er eu rôl ar y bwrdd yw sicrhau bod S4C yn cyflawni ei gorchwyl o ran gwasanaeth cyhoeddus a bod yr arian cyhoeddus sy'n dod i S4C o'r ffi'r yn cael eu defnyddio'n briodol."

Yn rhan o'i ymrwymiad diweddar i gynyddu amrywiaeth o flaen a thu ôl i'r sgrin, mae S4C yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd BAME a phobl ag anableddau.

Mae'n hanfodol fod y Bwrdd yn cynrychioli ac yn adlewyrchu'r amrywiaeth cynulleidfaol yng Nghymru ac ar draws y DU, ac felly gobaith S4C yw denu grŵp o ymgeiswyr cryf ac amrywiol o ystod o gefndiroedd.

Maent hefyd yn chwilio yn benodol am bobl a phrofiad o ddarlledu, cyfryngau digidol a'r diwydiannau creadigol ehangach; neu brofiad o reoli ariannol a dealltwriaeth dda o archwilio, llywodraethu, a rheoli risg.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio ar 16 Medi 2021.

Mwy o wybodaeth yma: 2 x Board Members – S4C / 2 x Aelod o'r Bwrdd – S4C (Sianel Pedwar Cymru) (cabinetoffice.gov.uk)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?