S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn tanio’r sgwrs am yr amgylchedd

28 Hydref2021

Bydd S4C yn dangos amrywiaeth eang o raglenni ac eitemau ar yr amgylchedd a'r hinsawdd ddechrau fis Tachwedd er mwyn nodi cynhadledd COP26 y Cenhedloedd Unedig fydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng y 1af a'r 12fed o Dachwedd.

Bydd y cyfan yn cychwyn gyda Newyddion yn darlledu'n fyw o Glasgow ar nos Lun 1 Tachwedd.

Yna, ar yr un noson bydd rhifyn arbennig o Ffermio yn trafod pwysigrwydd yr amgylchedd i fyd amaeth.

Ar y Nos Lun ganlynol 8 Tachwedd bydd rhifyn arbennig o Pawb a'i Farn yn dod o ganolfan M-SParc yn Ynys Môn.

Bydd Y Byd ar Bedwar hefyd yn edrych ar effaith cynhesu byd eang ar bentrefi glan môr Cymru yn rhifyn Nos Fercher 10 Tachwedd, a bydd Aled Sam a Mandy Watkins yn edrych ar dai gwyrdd mewn rhifyn arbennig o Dan Do.

Yn ogystal bydd eitemau ar Ap Newyddion Digidol S4C, ac ar Hansh. Bydd amryw o eitemau ar Heno a Prynhawn Da hefyd yn ystod y bythefnos gan gynnwys her i deuluoedd i fyw heb blastig, ymgyrch coedwigoedd ac eitemau amrywiol o Glasgow.

Bydd gwasanaeth plant S4C Cyw hefyd yn nodi'r achlysur gyda'r gân 'Ailgylchu' fel Cân yr Wythnos.

"Fel darlledwr cyhoeddus mae'n allweddol fod S4C yn ymateb a dangos arweiniad i'r hyn sy'n digwydd yn y byd." meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C.

"O'r plant ieuengaf, i gynulleidfa Hansh i'n gwylwyr hŷn, ry'n ni'n falch iawn o gynnig stôr o raglenni ac eitemau i nodi'r gynhadledd bwysig hon.

"Does dim gwadu fod newid hinsawdd a'r amgylchedd yn mynd i gael effaith ar bob un ohonom ac rydym yn falch o allu cynnig trawsdoriad o raglenni sy'n edrych ar bwysigrwydd y pwnc amserol hwn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?