S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Hansh yn lansio cyfresi newydd

22 Tachwedd 2021

Mae gwasanaeth ar-lein S4C, Hansh wedi comisiynu cynnwys newydd er mwyn datblygu'r platfform yn ehangach.

Lansiwyd Hansh ym mis Mehefin 2017 er mwyn cynnig cynnwys unigryw i bobl ifanc rhwng 16 – 34.

Ers hynny mae'r gwasanaeth wedi datblygu o fod yn gweithredu ar Facebook ac YouTube yn unig i fod yn creu cynnwys ar Instagram a TikTok yn ogystal â chreu podlediadau.

Mae'r cyfresi newydd yn rhan o strategaeth S4C i gomisiynu cynnwys hirach i Hansh dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd y comisiynau newydd yn cychwyn ar 25 Tachwedd gyda chyfres newydd o Pa fath o bobl?

Bydd y gyfres ddogfen tair rhan gyda Garmon ab Ion yn herio ystrydebau, daliadau a thraddodiadau Cymru.

O bentrefi gwyliau moethus Pen Llŷn i octagon ymladdwr MMA, o fodelau glam i'r theatr; bydd Garmon yn holi 'Pa Fath o Bobl' sy'n poeni am bynciau llosg Cymru.

Be yn union sydd yn digwydd i'r farchnad dai ym Mhen Llŷn? Oes 'na ddyfodol i Gymru yn y DU? Ac ydi miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn realistig?

Bydd hoff anthropolegydd Hansh yn ceisio gwneud pen a chynffon o'r hyn sydd yn mynd ymlaen yng Nghymru.

Comisiwn newydd arall fydd cyfres materion cyfoes GRID yn edrych ar bynciau amserol.

Bydd y penodau cyntaf yn holi a yw'r diwydiant harddwch yn hiliol wrth i fyfyriwr ffasiwn ifanc ystyried pa mor gynhwysol yw'r diwydiant a sut mae diffyg cynrychiolaeth a hiliaeth wedi effeithio menywod du o fewn y diwydiant yng Nghymru.

Bydd pennod arall yn trafod ymddiriedaeth yn y gwasanaeth iechyd wrth i ferch traws ystyried pam fod ei chymuned wedi colli ffydd yn y gwasanaeth iechyd ar ôl penderfynu codi £30,000 am lawdriniaeth cadarnhad rhyw preifat.

GRID

Bydd GRID i'w weld rhwng nawr a diwedd mis Mawrth ar YouTube Hansh.

Yn ogystal bydd cyfres newydd sbon o LIMBO sef comedi sefyllfa sy'n dilyn tri o bobl ifanc yn eu ugeiniau sy'n gorfod ymdopi a chymdeithas fodern annheg sy'n llawn diffyg cyfleoedd a chytundebau gwaith byr.

Mae Huw, Seren a Liam yn byw gyda'i gilydd mewn tŷ yng Nghaerdydd.

Ond gyda chefndir y tri yn wahanol, mae ambell un yn llwyddo i ffeindio'u ffordd rownd y ddinas yn haws na'r gweddill wrth arbrofi gyda chyffuriau a rhyw.

Bydd LIMBO i'w weld ar YouTube Hansh ac ar S4C Clic o'r 16eg o Ragfyr.

"Mae gweledigaeth Hansh o roi llwyfan i leisiau newydd yr un mor gryf ag erioed." yn ôl Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Ar-lein S4C.

"Ond mae'n bwysig hefyd fod Hansh yn estyn allan i gymunedau newydd, sydd â syniadau a diddordebau gwahanol.

"Dwi'n falch iawn fod ein comisiynau newydd yn cynnig amrediad eang o genres gan gynnwys dogfen, materion cyfoes a chomedi sydd wedi bod yn reiddiol i genhadaeth Hansh o'r cychwyn.

"Mae ein cyfresi newydd yn amserol, gafaelgar ac yn llawn syniadau newydd a dwi'n gobeithio'n fawr y bydd dilynwyr Hansh yn mwynhau yr arlwy newydd."

Pa fath o bobl?
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?