S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Datganiad ar ran y Bwrdd S4C


16 Ionawr 2023

Datganiad ar ran y Bwrdd S4C:

"Rydym wedi derbyn a nodi sylwadau yr Ysgrifenydd Gwladol yn ei llythyr yn dilyn penderfyniad y Cadeirydd i beidio â chynnig ei enw ar gyfer ail dymor.

"Rydym wrthi yn gweithio ar gynllun i sicrhau dyfodol llwyddiannus i S4C a'r sector, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr a phartneriaid allweddol, er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau o'r safon uchaf i'n cynulleidfaoedd.

"Byddwn yn diweddaru y DCMS a'r Ysgrifenydd Gwladol ynglŷn a'r manylion mor fuan â phosib. Meithrin ac adeiladu diwylliant agored, tryloyw, cynhwysol a blaengar yw ein prif flaenoriaeth."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?