S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Galwad am syniadau drama i bobl ifanc

Mae S4C yn awyddus i dderbyn syniadau drama ar gyfer yr oedran 13 – 15 oed yn y gobeitho gomisiynu un gyfres ddrama 8 x 30 y flwyddyn i'w darlledu o 25/26 ymlaen.

Bydd potensial i ddatblygu 3 syniad bob blwyddyn gyda un o'r syniadau hynny'n cael ei ddewis ar gyfer cyllid cynhyrchu.

Mwy o wybodaeth ar gael yma: Cais_syniadau_drama_13-15_oed_CYM.pdf

Dyddiad cau hanner dydd 31 Ionawr 2024

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?