S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W44: 28 Hydref - 4 Tachwedd

1. Gogglebocs Cymru

Wrth i Gogglebocs Cymru fwrw'r sgrin am y tro cyntaf ar nos Fercher 2 Tachwedd, byddwn ni'n sgwrsio gyda llais y gyfres ac un o leisiau amlycaf Cymru, y cyflwynydd a'r digrifwr Tudur Owen.

TX: Dydd Mercher 2 Tachwedd, 9.00, S4C

2. Plant y Sianel

Rhaglen arbennig sy'n ail-ymweld â Plant y Sianel ar drothwy pen-blwydd arbennig S4C.

TX: Dydd Mawrth 1 Tachwedd, 9.00, S4C

3. Noson Gomedi: Dathlu 40

Am un noson arbennig, bydd S4C yn trawsnewid i ddarlledu noson gyfan o gomedi i ddathlu pen-blwydd y sianel yn ddeugain oed.

TX: Nos Wener, 4 Tachwedd 7.00 - 10.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?