S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Datgelu Emyn mwyaf poblogaidd Cymru

31 Hydref 2021

Mewn rhifyn arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol heno (31 Hydref) datgelwyd canlyniad pleidlais y gwylwyr ar gyfer Emyn i Gymru 21.

Cyhoeddodd Huw Edwards mai Bro Aber gyrhaeddodd y brig gan wylwyr S4C.

Derbyniwyd dros 1,100 o bleidleisiau wedi i'r gyfres boblogaidd Dechrau Canu Dechrau Canmol lansio pôl piniwn nôl yn yr haf.

Perfformiwyd yr emynau gyrhaeddodd y deg uchaf gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o dan arweiniad Owain Arwel Hughes a chôr o 60 o bobol o bob cwr o Gymru i nodi penblwydd Dechrau Canu Dechrau Canmol yn 60 eleni.

Meddai Huw Edwards: "Mae gan bawb ei hoff Emyn, a tasg amhosib a dweud y gwir yw dewis gan bod ni'r Cymry yn gallu rhestru cynifer o Emynau a fyddai'n haeddu bod yn fuddugol.

"Da o beth yw gweld bod Emyn cymharol fodern wedi dod i'r brig."

Ychwanegodd Delyth Morgans Phillips, sy'n arbenigo ar Emynau: "Dyma Emyn cynulleidfaol, un o rai gorau ail hanner yr ugeinfed ganrif.

"Gwaith comisiwn oedd hi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 1983 ar gyfer cystadleuaeth Cyfansoddi Emyn Dôn.

"Mae'n Emyn pwerus, sy'n ein dyrchafu ni ac mae'r dôn a'r geiriau yn cyd-fynd yn berffaith."

Datgelwyd hefyd bod In Memoriam yn ail agos iawn ac mai dim ond llond dwrn o bleidleisiau oedd ynddi, yn ôl canlyniad y bleidlais.

1. Bro Aber

2. In Memoriam

3. Gwahoddiad

4. Rhys

5 Arwelfa

6. Tydi a roddaist

7. Ellers

8. Coedmor

9. Dim ond Iesu a Sirioldeb

10. Bryn Myrddin

Gan bo dwy emyn yn gydradd nawfed, clywyd perfformiadau ardderchog o'r 11 emyn poblogaidd.

Yn ystod y rhaglen hefyd cyhoeddwyd cystadleuaeth newydd i gyfansoddi geiriau emyn gyda gwobr o £200.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn rhaglen Gwyl Dewi Dechrau Canu Dechrau Canmol pan fydd cystadleuaeth i gyfansoddi emyn dôn i'r geiriau newydd yn cael ei lansio.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.s4c.cymru/cy/cerddoriaeth/dechrau-canu-dechrau-canmol/

Dyma ganlyniadau'r pôl piniwn:

1. Bro Aber (162)

2. In Memoriam (156)

3. Gwahoddiad (100)

4. Rhys (78)

5. Arwelfa (76)

6. Tydi a roddaist (60)

7. Ellers (57)

8. Coedmor (51)

9. Dim ond Iesu (41) + Sirioldeb (41)

11. Bryn Myrddin (40)

12. Clawdd Madog (36)

13. Ty Ddewi (34)

14. Builth (33)

15. Cwm Rhondda (32)

16. Blaenwern (29)

17. Pennant (27)

18. Pantyfedwen (23)

19. Penmachno (19)

20. Godrer Coed (11)

Cyfanswm - 1,107 o bleidleisiau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?