Y Gymdeithas yn troi cefn ar Y Barri?

barry2
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Gwener, 14 Meh 2013, 09:29

Dim yn amal fyddai’n cael fy nharo’n fud, yn enwedig pan mae hi’n dod i bêl-droed, ond heddiw dwi ddim yn siwr iawn sut i ymateb i benderfyniad Cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar ddyfodol Y Barri.

I fod yn fanwl gywir fe ddylwn i fod yn sôn am Barry Town United, y clwb “newydd” gafodd ei ffurfio wedi i’r cyn berchennog geisio chwalu breuddwyd y cefnogwyr ffyddlon trwy tynnu’r clwb allan o’r gynghrair ar ddiwedd y tymor..

Wrth gwrs, diolch i ymgyrch arbennig cefnogwyr Y Barri ar draws y cyfryngau cymdeithasol, mae cefnogwyr pêl-droed led led Cymru a thu hwnt yn gwybod yn iawn mai Pwyllgor Cefnogwyr Y Barri oedd yn rhedeg yr “hen” glwb ers Ionawr 2009 beth bynnag.

Barry Town United, i bob pwrpas, ydi’r union glwb gyrhaeddodd rownd gyn derfynol Cwpan Cymru tymor diwethaf. Clwb sydd wedi ffynnu o dan reolaeth y cefnogwyr ac sydd wedi dyheu am gael dychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru, yn wir, yr unig wahaniaeth rhwng y clwb “newydd” a’r “hen” glwb ydi diffyg perchennog milain.

O gofio hyn i gyd byddai dyn wedi disgwyl mai mater bach fydda’i i Gyngor y Gymdeithas Bêl-droed, oedd yn cwrdd ym Metws Y Coed ddydd Iau, i osod Y Barri yn ôl yn Adran Gyntaf Cynghrair Mc Whirter’s i gymryd lle yr “hen” glwb.

Wedi’r cwbwl, y cefnogwyr yma ydi’r union rai sydd wedi bod yn codi’r arian i dalu treuliau’r chwaraewyr, costau’r gemau, costau’r dyfarnwyr, gosod y rhwydi ar Barc Jenner, cyhoeddi’r rhaglenni swyddogol, gwerthu tocynnau, talu dirwyon y clwb ac, yn fwy nodweddiadol nag unrhywbeth arall, talu ffïoedd ymaelodi â’r gynghrair a’r FAW.

Ond na, mae’n debyg nad yw Cyngor yr FAW yn ei gweld hi felly.

Mae’r un Pwyllgor Cefnogwyr lwyddodd i gyflawni pob ymrwymiad ariannol i’r Gynghrair a’r Gymdeithas llynedd wedi cael gwybod fod rhaid i’w clwb “newydd” ddechrau ar waelod y pyramid.

Mae’r cefnogwyr, er gwaethaf ymyrraeth a bygythiadau y cyn berchennog, wedi cadw’r ffyd ac wedi cadw pêl-droed yn fyw ac yn iach yn nhref mwyaf Cymru. Mae eu hachos wedi dod yn cause célèbre i gefnogwyr pêl-droed o bob cwr o Gymru, Prydain a thu hwnt ac maent wedi derbyn cefnogaeth gan ddegau o glybiau hefyd.

Ond doedd hyn yn dylanwadu dim ar aelodau Cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru – er bod nifer ohonynt yn aelodau o Bwyllgor Rheoli Cynghrair McWhirters hefyd ac yn gwybod yn iawn – byddai dyn yn gobeithio – am yr hyn mae’r Barri wedi bod drwyddo.

Heb y cefnogwyr mae’r gêm yn ddi-werth, di-bwrpas hyd yn oed. Wedi’r cwbwl, mae dynion marchnata’r FAW yn sôn o hyd am “eich llais, eich gêm” ond mae’n debyg nad oes unrhyw un wedi egluro hynny wrth y blazers ar y Cyngor.

Mae’r arwyddair yn swnio fel geiriau gwag bore ‘ma ac mae pêl-droed Cymru ar ei golled.