5-y-penwythnos

5 y pen 17 Hydref
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Llun, 17 Hyd 2016, 18:24

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Chris Mullock (Aberystwyth)
Fe ddaeth na 1,168 o gefnogwyr i wylio’r gêm gyntaf ar gae artiffisial newydd Coedlan y Parc a chafon nhw ddim eu siomi wrth i Aberystwyth chwalu Rhyl o bedair gôl i ddim. Hon oedd torf fwyaf Aberystwyth ers 15 mlynedd a byddai neb wedi dyfalu pwy fyddai sgoriwr y gôl gyntaf erioed ar y cae newydd wrth i golwr Aber synnu phawb gyda gôl gwbl ryfeddol. Enillodd y tîm cartref gic rydd yn hanner eu hunain ac fe ddaeth y golwr allan o’i gwrt i’w chymryd hi ac wrth weld Owen Evans oddi ar ei linell ben arall y cae, fe waldiodd Mullock y bêl ac fe hedfanodd hi i gefn y rhwyd. Tybed os welwn ni byth gôl gystal ar y cae newydd na’r gôl gyntaf erioed gan Chris Mullock.

Brayden Shaw (Bangor)
Casglodd y Dinasyddion bwynt gwerthfawr oddi cartref yng Nglannau Dyfrdwy brynhawn Sul gyda Brayden Shaw yn sgorio’i gôl gyntaf erioed yn UG Cymru gyda tharan o ergyd o du allan i’r cwrt yn syth i’r gornel uchaf. Roedd hi’n gymaint o gôl dda bod rheolwr gap Cei Connah, Andy Morrison yn cyfaddef ei fod wedi methu a pheidio cymeradwyo’r ymdrech gan Shaw yn erbyn ei dîm i unioni’r sgôr.

Ryan Brobbel (Y Seintiau Newydd)
Mae Ryan Brobbel yn dychwelyd i dîm 5-y-penwythnos ar ôl perfformiad rhagorol yn erbyn Llandudno brynhawn Sadwrn wrth i’r chwaraewr creadigol sgorio dwy ac ennill gwobr ‘Seren y Gêm’. Dangosodd Brobbel fod ganddo weledigaeth arbennig yn cyfuno’n effeithiol gyda Alex Darlington ar sawl achlysur gyda’r ddau yn amlwg ar yr un donfedd wrth dorri amddiffyn yr ymwelwyr ar agor dro ar ôl tro.

Charlie Corsby (Met Caerdydd)
Roedd hi’n daith hir yn ôl i’r gogledd i’r Derwyddon ar ôl colli 5-0 yn y brif ddinas brynhawn Sul gyda dwy o’r goliau yn cael eu sgorio gan rhif.10 y myfyrwyr, Charlie Corsby. Roedd ei gôl gyntaf yn glyfar wrth iddo godi’r bêl yn gelfydd dros y golwr o gic gornel, a’i ail yn fwy uniongyrchol yn taro ergyd bwerus o du allan y cwrt i gornel isa’r rhwyd. Mae’r fuddugoliaeth wedi codi Met Caerdydd yn ôl i’r Chwech Uchaf wrth i ni gyrraedd hanner ffordd tuag at yr hollt.

Liam Thomas (Caerfyrddin)
Gyda’r ddau glwb lawr yn safleoedd y cwymp ar ddechrau’r prynhawn, roedd hi’n gêm hollbwysig rhwng Caerfyrddin a’r Drenewydd ddydd Sul, a’r Hen Aur oedd yn dathlu ar y chwiban olaf. Roedd Lee Idzi yn wych rhwng y pyst i Gaerfyrddin wrth i’r Robiniaid fethu cyfle ar ôl cyfle i fynd ar y blaen. Ond dim ond dau gyfle oedd ei angen ar Liam Thomas sgoriodd ddwy gôl o safon i sicrhau triphwynt gwerthfawr i dîm Mark Aizlewood.