Ein gwrthwynebwyr: Slofacia

Soccer – UEFA European Championship 2008 Qualifying – Group D – Wales v Slovakia – Millennium Stadium
Sgorio

Sgorio

Dydd Gwener, 10 Meh 2016, 07:00

Wrth edrych ymlaen at y gêm rhwng Cymru a Slofacia yn Bordeaux mae’n anorfod fod rhywun yn mynd i feddwl am y tro diwethaf i Gymru wynebu’r Slofaciaid.

Dim ond dwywaith erioed mae Cymru wedi wynebu Slofacia ers i’r wlad sicrhau ei hannibyniaeth o Tsiecoslofacia ym 1993 ond yn anffodus, nid y pêl-droed sy’n llamu i’r cof wrth feddwl am y gemau ddaeth yn ystod gemau rhagbrofol Euro 2008… ond gwallt Paul Jones!

Er mwyn dathlu’r ffaith ei fod yn ennill ei 50fed cap yn ystod y gêm gartref yn Stadiwm y Mileniwm, roedd golwr Queens Park Rangers wedi shafio patrwm draig a’r rhif 50 yn ei wallt.

Mae cael steil gwallt cofiadwy yn grêt os yw popeth yn mynd o’ch plaid, ond yn anffodus i Jones, a phob Cymro arall, cafodd y golwr brynhawn i’w anghofio!

Gwnaeth Jones gamgymeriad erchyll wrth glirio’r bêl yn syth i lwybr Marek Mintal i roi’r ymwelwyr ar y blaen, ond roedd gwaeth i ddod wrth i Gymru ildio pum gôl a sicrhau’r golled fwyaf ers dyddiau du Bobby Gould a’r grasfa yn Eindhoven… a’r golled fwyaf gartref ers 1908!

Er gwaetha’r perfformiad, roedd ’na garreg filltir i’w ddathlu yn ystod y gêm wrth i fachgen ifanc o’r enw Gareth Bale ddod y chwaraewr ieuengaf erioed i sgorio dros Gymru â chwip o gic rydd.

Talwyd y pwyth yn ôl yn Trvana ym mis Medi 2007 wrth i Craig Bellamy gael un o’i berfformiadau gorau mewn crys coch Cymru.

Rhwydodd Bellamy ddwy gôl wrth arwain Cymru i fuddugoliaeth swmpus o 5-2 a chwalu gobeithion Slofacia o gyrraedd Euro 2008.