Kai yn dychwelyd i’r Cae Ras

Kai cwpan
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mawrth, 10 Mai 2016, 16:07

Mae Kai Edwards wedi arwyddo i Wrecsam ar ôl cyfnod o bedair mlynedd gyda pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd.

Bydd Edwards yn dychwelyd i’r clwb ble ddechreuodd ei yrfa yn yr ysgol ragoriaeth cyn gwneud dau ymddangosiad i’r tîm cyntaf.

Methodd sicrhau ei le yng ngharfan y Dreigiau ac mae wedi bod yn chwarae yn UG Cymru ers 2010 gyda Prestatyn a Chastellnedd cyn ymuno â’r Seintiau Newydd yn haf 2012.

Ond ar ôl serennu i’r Seintiau dros y blynyddoedd diwethaf ac ennill gwobr ‘Chwaraewr Ifanc y Tymor’ yn UGC 2011/12 mi fydd yn cael ail gyfle i osod ei farc ar y Cae Ras.

Yn ei gyfnod o bedair mlynedd gyda’r Seintiau mae Edwards wedi ennill 9 tlws gyda’r clwb: UG Cymru (4), Cwpan Cymru (3), Cwpan Word (2).

Ers cael ei eilyddio yn yr eiliadau olaf mewn gêm gwpan ym Mhenybont ym Medi 2014 mae Edwards wedi chwarae’r 78 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth yn ddi-dor i’r Seintiau (78 gêm + 2 amser ychwanegol) 118 awr o bêl-droed yn ddi-dor!

Enillodd wobr Chwaraewr y Tymor gan ei gyd-chwaraewyr a’i reolwr yn noson wobrwyo Y Seintiau Newydd bythefnos yn ôl ar gyfer tymor 2015/16.

Kai Edwards yw arwyddiad cyntaf yr haf i reolwr Wrecsam, Gary Mills, sydd wedi rhyddhau 16 o’r garfan yr wythnos diwethaf.