5-y-penwythnos

JASON OSWELL Ident

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Gary Taylor-Fletcher (Bangor)
Yn ei ail gêm fel Chwaraewr-reolwr Bangor fe lwyddodd Gary Taylor-Fletcher i arwain ei dîm i guro’r Seintiau Newydd am y tro cyntaf ers pedair mlynedd. Doedd Bangor heb ennill dim un o’u 17 gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn y pencampwyr cyn eu trechu 3-0 yn Nantporth ddydd Gwener. Roedd hi’n brynhawn i’w gofio i gyn-chwaraewr Caerlŷr a Blackpool gan iddo hefyd rwydo ei gôl gyntaf erioed yn UG Cymru.

Luke Borrelli (Aberystwyth)
Tarodd Borrelli ddwywaith yn erbyn Y Rhyl ar Goedlan y Parc nos Wener i achub ei glwb o’r cwymp ac i yrru’r ymwelwyr allan o’r gynghrair. Roedd hi’n gêm holl-bwysig rhwng dau dîm oedd yn brwydro i oroesi’n y gynghrair a Borrelli sgoriodd y gôl gyntaf o bedair i Aberystwyth cyn ychwanegu ei ail yn yr ail hanner. Rhaid rhoi clod i Tony Pennock a Wayne Jones am arwain Aber at ddiogelwch gan nad yw’r tîm wedi ildio yn eu tair gêm ddiwethaf.

Will Evans (Met Caerdydd)
Enillodd Met Caerdydd eu gêm gyntaf ers yr hollt wrth chwalu Caerfyrddin 0-4 yn Stadiwm Cymru Tyres ar ddydd Gwener y Groglith. Will Evans sgoriodd gôl orau’r gêm gan blannu foli fendigedig heibio i Lee Idzi gyda’i droed chwith. Bydd y canlyniad yn hwb seicolegol i’r myfyrwyr cyn iddyn nhw gyfarfod Caerfyrddin fis nesaf yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Ashley Ruane (Derwyddon Cefn)
Mae Ashley Ruane yn cadw ei le yn 5-y-penwythnos am yr ail wythnos yn olynol yn dilyn perfformiad rhagorol yn erbyn Llandudno. Creodd Ruane ddwy gôl i’w gyd-flaenwr, Michael Pritchard yn hanner cynta’r gêm ar y Graig cyn rhwydo gôl hyfryd iddo’i hun i selio’r fuddugoliaeth wedi’r egwyl. Roedd y canlyniad yn golygu bod y Derwyddon yn saff o’r cwymp ac am gwblhau tymor yn y brif adran gan osgoi syrthio am y tro cyntaf ers 2008/09.

Jason Oswell (Y Drenewydd)
Rhwydodd Jason Oswell ei drydydd hat-tric y tymor hwn i helpu’r Drenewydd i sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle ac i gymryd cam sylweddol at sicrhau’r Esgid Aur. Enillodd y Robiniaid 7-0 yn erbyn Airbus a prif sgoriwr UG Cymru, Jason Oswell oedd y seren unwaith eto ac roedd ei gôl olaf yn brawf o dalent rhagorol y blaenwr wrth iddo sgorio gôl acrobataidd gyda’i sawdl, seithfed y Drenewydd i sicrhau’r seithfed safle a gyrru Chris Hughes i’w seithfed nef!