5-y-penwythnos

5 y pen ebrill 24

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Lee Idzi (Caerfyrddin)
Fe gadwodd Idzi lechen lân yn erbyn ei gyn-glwb wrth i Gaerfyrddin drechu Bangor i sicrhau’r 5ed safle a gêm gartref yn y gemau ail gyfle. Bydd yr Hen Aur yn herio Met Caerdydd yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ymhen pythefnos a byddai buddugoliaeth yn erbyn y myfyrwyr yn gyrru tîm Mark Aizlewood i’r ffeinal i wynebu unai Bangor neu’r Drenewydd.

Ryan Brobbel (Y Seintiau Newydd)
Sgoriodd Brobbel unwaith a chreu tair gôl mewn gêm ryfeddol ar Faes Tegid brynhawn Sadwrn wrth i’r Seintiau ennill 4-6 yn erbyn Y Bala. Ryan Brobbel sydd wedi creu’r nifer fwyaf o goliau yn UG Cymru y tymor hwn (14).

Nick Rushton (Y Drenewydd)
Gyda prif sgoriwr y gynghrair Jason Oswell ar y fainc ddydd Sadwrn, roedd angen i un arall o’r Robiniaid ddarparu’r goliau ym Mharc Latham. Nick Rushton gamodd i’r bwlch gan rwydo hat-tric yn erbyn Aberystwyth gan godi gobeithion Chris Hughes cyn y gemau ail gyfle ble bydd rhaid i’r Drenewydd ymdopi gyda absennoldeb Oswell gan na fydd y blaenwr ar gael i chwarae.

Liam Thomas (Caerfyrddin)
Tarodd Liam Thomas ddwywaith yn Stadiwm Prifysgol Bangor brynhawn Sadwrn i dorri’r record am y nifer fwyaf o goliau gan chwaraewr i Gaerfyrddin yn UG Cymru (57). Bydd y canlyniad yn hwb i hyder yr Hen Aur gan ei bod hi’n bosib y bydd y ddau dîm yn cwrdd yn Nantporth eto fis nesaf yn rownd derfynol y gemau ail gyfle.

Scott Quigley (Y Seintiau Newydd)
Roedd hi’n hat-tric perffaith i Scott Quigley ar Faes Tegid dros y penwythnos wrth i’r blaenwr ifanc sgorio gyda’i droed dde, ei droed chwith a’i dalcen. Mae’r Seintiau’n gorffen y tymor wedi rhwydo 101 o goliau cynghrair, ac roedd y dair gan Quigley yn allweddol i gyrraedd y ffigyrau triphlyg!