Coedlan y Parc, Aberystwyth fydd cartref rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG 2017/18

Football – Victory Shield – Wales v Scotland

Met Caerdydd a’r deiliaid Y Seintiau Newydd fydd yn herio’i gilydd yn ffeinal fawr gyntaf y tymor pêl-droed ddydd Sadwrn yr 20fed o Ionawr gyda’r gic gyntaf yn fyw ar Sgorio am 5.15pm.

Mae gan Goedlan y Parc draddodiad anrhydeddus o gynnal rowndiau terfynol. Yn wir dyma fydd y trydydd tro ar ddeg i’r maes gynnal rownd derfynol y gystadleuaeth hon. Bedwar tymor yn ôl, Caerfyrddin enillodd y ffeinal ddiwethaf yn Aberystwyth pan drechwyd Y Bala ar giciau o’r smotyn.

Dywedodd Andrew Howard (Pennaeth Cystadlaethau CBDC): “Rydym yn falch ein bod wedi dewis Aberystwyth fel lleoliad ar gyfer y rownd derfynol. Mae gan Goedlan y Parc draddodiad balch o gynnal achlysuron pwysig dros y blynyddoedd, gan gynnwys rowndiau terfynol Cwpan Cymru a’r Tlws hefyd. ‘Rydym yn disgwyl gweld gornest gampus rhwng dau o brif glybiau Uwch Gynghrair Cymru JD ac rydym yn gobeithio y daw cefnogwyr Met, Y Seintiau a chefnogwyr di-duedd i brofi achlysur ffeinal fawr gyntaf y tymor pêl-droed.”

Ychwanegodd Thomas Crockett, (Cyfarwyddwr Masnachol Clwb Aberystwyth): “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael cynnig y fraint o gynnal rownd derfynol bwysig fel hon.Mae gennym berthynas dda gyda’r Seintiau a Met Caerdydd ac ‘rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y bydd y digwyddiad yn llwyddiant,yn gofiadwy ac yn ddathliad o bêl-droed Cymru”.