Rhagolwg penwythnos UG Cymru

VS_Newtown_04_02_17_-14

Bydd nifer o gemau allweddol yn cael eu chwarae yn UG Cymru y penwythnos yma wrth i’r clybiau frwydro am lefydd Ewropeaidd, i gyrraedd y gemau ail gyfle, neu i oroesi yn y gynghrair.

Nos Wener

Bangor v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Ar ôl colli’n hwyr yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf, bydd Y Bala’n awyddus i ail-agor y bwlch o chwe phwynt rhyngddyn nhw a gap Cei Connah gyda buddugoliaeth yn erbyn Bangor nos Wener.

Ers eu colled diwethaf yn erbyn y Seintiau, roedd Y Bala ond wedi colli un o’u 19 gêm gynghrair ddiwethaf cyn colli eto yn Neuadd y Parc brynhawn Sul.

Mae Bangor yn dal yn y ras am y 3ydd safle, ac os all YSN gwblhau’r trebl wrth godi Cwpan Cymru, yna fe fyddai gorffen yn 3ydd yn ddigon i sicrhau lle yn Ewrop.

Er bod ar ei hôl hi ddwywaith yn Stadiwm Cymru Tyres brynhawn Sadwrn diwethaf, fe ddaeth Bangor adre gyda’r triphwynt diolch i hat-tric cyntaf Daniel Nardiello i’r Dinasyddion.

Bangor oedd yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau gwrdd yn Nantporth diolch i goliau gan Damien Allen a Daniel Nardiello, ond fe dalodd Y Bala y pwyth yn ôl ym mis Chwefror wrth ennill 3-2 ar Faes Tegid.

Gemau diwethaf:
Y Bala 3-2 Bangor (04/02/17)
Y Bala 1-1 Bangor (23/09/16)
Bangor 2-0 Y Bala (27/08/16)

Derwyddon Cefn v Y Rhyl | Nos Wener – 19:45
Bydd Derwyddon Cefn yn gobeithio curo Rhyl am y pedwerydd tro y tymor hwn pan fydd y timau’n cwrdd ar y Graig nos Wener.

Cefn yw’r unig glwb i gasglu naw pwynt yn erbyn Y Rhyl y tymor hwn – 32% o bwyntiau’r Derwyddon y tymor yma yn ganlyniad o gemau yn erbyn Y Rhyl.

Mae Rhyl yn dechrau’r penwythnos yn yr 11eg safle, ond byddai buddugoliaeth yn eu codi allan o safleoedd y cwymp ac uwchben y Derwyddon i’r 9fed safle.

Llwyddodd Y Rhyl i osgoi’r cwymp y tymor diwethaf er gorffen yn y ddau isaf gan i Bort Talbot (10fed) fethu a sicrhau trwydded i aros yn y gynghrair, ond fydd Niall McGuinness yn gobeithio goroesi ar sail teilyngdod eleni.

Mae’r Derwyddon wedi codi a syrthio o UGC bob yn ail tymor am y tair mlynedd diwethaf, tybed os bydd y patrwm yn parhau eleni?

Gemau diwethaf:
Y Rhyl 0-2 Derwyddon Cefn (04/02/17)
Derwyddon Cefn 4-3 Y Rhyl (30/09/16)
Y Rhyl 0-3 Derwyddon Cefn (20/08/16)

Dydd Sadwrn

Airbus UK v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Os bydd Derwyddon Cefn wedi curo Y Rhyl nos Wener, fe fyddai buddugoliaeth i Aber yn erbyn Airbus UK yn golygu bod Hogiau’r Maes Awyr yn syrthio o UG Cymru ar ôl 12 mlynedd yn y brif adran.

Gyda pum gêm yn weddill mae Airbus yn dechrau’r penwythnos 10 pwynt tu ôl i Aberystwyth a diogelwch y 10fed safle.

Dyw Airbus ond wedi ennill un o’u 18 gêm gynghrair ddiwethaf (Airbus 4-2 Bangor) ac er ail arwyddo sawl cyn-chwaraewr profiadol yn ystod mis Ionawr (Leon Clowes, Glenn Rule, Lee Owens (ar fenthyg)) mae’r clwb yn parhau i stryffaglu ar waelod y tabl.

Mae Aber eisoes wedi curo Airbus deirgwaith y tymor hwn, ond dyw’r dref ger y llî heb fod ar eu gorau ers yr hollt gyda tîm Matthew Bishop ond wedi ennill un o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, hynny yn erbyn Airbus (1-0).

Mae hi’n hynod o dynn yn y ras i oroesi yn UG Cymru, ac mae Aber yn wynebu brwydr galed os nad yw’r clwb am lithro o’r gynghrair am y tro cyntaf erioed.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-0 Airbus UK (04/02/17)
Aberystwyth 3-1 Airbus UK (29/10/16)
Airbus UK 0-1 Aberystwyth (21/08/16)

Caerfyrddin v gap Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae na sawl llwybr i Ewrop ar gael i Gei Connah, ond bydd Andy Morrison yn awyddus i sicrhau lle cyn gynted a phosib, a cyrraedd yr ail safle yw’r ffordd orau o wneud hynny.

Os na fedran nhw ddringo uwchben Y Bala i’r ail safle yna mae ffyrdd eraill o sicrhau pêl-droed Ewropeaidd, fel codi Cwpan Cymru neu trwy’r gemau ail gyfle… neu gall gorffen yn 3ydd fod yn ddigon os bydd enillwyr Cwpan Cymru eisoes wedi sicrhau tocyn i Ewrop.

Mae’r ail safle allan o afael Caerfyrddin ond mi fyddan nhw’n ffyddiog o gasglu pwyntiau brynhawn Sadwrn ar ôl curo Cei Connah y tro diwethaf i’r timau gwrdd.

Mae’r dair gêm rhwng y clybiau y tymor hwn wedi bod yn gemau hynod o agos gyda dim ond dwy gôl wedi ei sgorio rhwng y dair gêm.

Gemau diwethaf:
gap Cei Connah 0-1 Caerfyrddin (04/02/17)
gap Cei Connah 1-0 Caerfyrddin (02/10/16)
Caerfyrddin 0-0 gap Cei Connah (13/08/16)

Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau Newydd wedi sicrhau’r bencampwriaeth am y chweched tymor yn olynol, ac am yr 11eg tro yn eu hanes.

Er nad oes yna wir arwyddocad am eu canlyniadau tan ddiwedd y tymor, fe all eu buddugoliaeth yn erbyn Y Bala fod yn allweddol os yw’r clwb am dorri un record arall cyn diwedd y tymor…

Yn nhymor 2014/15 fe enillodd YSN y gynghrair 18pt o flaen Y Bala yn yr 2il safle – y bwlch mwyaf rhwng 1af ac 2il ers newid strwythur y gynghrair i dymor 32 gêm.

Y Barri sydd â’r record am y bwlch mwyaf erioed yn UGC, 1997/98 – 104pt mewn tymor 38 gêm (26 pt yn fwy na’r Drenewydd oedd yn ail y tymor hwnnw).

Ar ddechrau’r penwythnos yma, gyda chwe gêm yn weddill, mae’r Seintiau 23 pwynt yn glir o’r Bala (2il) ac mae’r record o fewn cyrraedd.

Mae Met Caerdydd wedi cyflawni dipyn o gamp wrth sichrau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru, ond mae’r myfyrwyr yn dal i aros am eu buddugoliaeth gyntaf ers yr hollt.

Mae’r 3ydd safle a lle sicr yn Ewrop allan o’u gafael, ond mae angen dechrau adeiladu hyder a momentwm os am gystadlu yn y gemau ail gyfle.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 2-0 Met Caerdydd (04/02/17)
Y Seintiau Newydd 3-1 Met Caerdydd (10/12/16)
Met Caerdydd 1-2 Y Seintiau Newydd (31/08/16)

Dydd Sul

Y Drenewydd v Llandudno | Dydd Sul – 15:00 (YN FYW AR S4C)
Gall Y Drenewydd gymryd naid sylweddol tuag at sicrhau lle yn y gemau ail gyfle os y medran nhw guro Llandudno brynhawn Sul a mynd pum pwynt yn glir yn y 7fed safle.

Casglodd Jason Oswell ei ail hat-tric o’r tymor y penwythnos diwethaf wrth i’r Drenewydd drechu Aberystwyth (0-4) gan sicrhau eu pumed buddugoliaeth yn olynol ers yr hollt.

Mae tîm Chris Hughes wedi sleifio o’r gwaelodion i frig y Chwech Isaf, ac yn y cyfamser mae Jason Oswell hefyd wedi sleifio i frig rhestr prif sgorwyr (16).

Bydd Llandudno’n siomedig o fod wedi ildio’n hwyr yn erbyn Y Rhyl nos Wener diwethaf gan ollwng pwyntiau yn y ras am y 7fed safle.

Mae Jason Oswell wedi rhwydo mwy o goliau cynghrair y tymor hwn na pum prif sgoriwr Llandudno gyda’i gilydd.

Gemau diwethaf:
Llandudno 1-2 Y Drenewydd (04/02/17)
Y Drenewydd 0-0 Llandudno (29/10/16)
Llandudno 0-0 Y Drenewydd (10/09/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.