Rhagolwg UG Cymru: Pwy fydd yn cyrraedd y Chwech Uchaf?

15940974_10154933818943156_901199956209000215_n

Mae hi’n benwythnos olaf cyn yr hollt ac mae set llawn o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru cyn i’r tabl hollti’n ddau nos Sadwrn i greu y Chwech Uchaf a’r Chwech Isaf.

Bydd y chwe gêm yn dechrau gyda’i gilydd am 17:15 ar brynhawn Sadwrn ac mi fydd camerau Sgorio yn fyw o’r Graig lle bydd Caerfyrddin (6ed) yn gobeithio sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2013/14.

Mae’r Seintiau Newydd, gap Cei Connah, Y Bala a Bangor eisoes wedi sicrhau eu lle yn Chwech Uchaf Uwch Gynghrair Cymru, ond pwy fydd y ddau glwb arall fydd yn ymuno â nhw ac yn sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle y tymor yma?

Dydd Sadwrn

Aberystwyth v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 17:15
Chwalwyd gobeithion Aberystwyth o gyrraedd y Chwech Uchaf pan sgoriodd Adam Eden gôl hwyr i’r Derwyddon ar Goedlan y Parc y penwythnos diwethaf gan ei gwneud hi’n fathemategol amhosib i dîm Matthew Bishop allu cystadlu am y 6ed safle.

Ond mae Met Caerdydd yn weddol sicr o’u lle yn y Chwech Uchaf wrth baratoi at eu gêm olaf cyn yr hollt.

Mae’r myfyrwyr driphwynt uwchben Llandudno (7fed) ac mae eu gwahaniaeth goliau 19 gôl yn well na Llandudno felly mae Met Caerdydd yn ddigon saff o’u lle yn y Chwech Uchaf.

Hwn fydd yr ail dymor yn olynol i un o’r newydd ddyfodiaid sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru wedi i Landudno wneud yr un gamp y tymor diwethaf.

Roedd gôl hyfryd Chris Baker yn ddigon i wahanu’r ddau glwb yn gynharach y tymor hwn wrth i’r myfyrwyr ennill 1-0 yng Nghampws Cyncoed.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 1-0 Aberystwyth (24/09/16)

Airbus UK v Bangor | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae’r Dinasyddion wedi sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2013/14.

Targed nesaf yw Bangor yw cystadlu am yr ail safle, a gyda gap Cei Connah (2il) a’r Bala (3ydd) yn mynd benben y penwythnos yma, mi fydd o leiaf un o’r clybiau yn gollwng pwyntiau ddydd Sadwrn.

Ar ôl 12 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth mae pethau’n edrych yn ddu ar Airbus sydd yn parhau i fod ar waelod y tabl, chwe phwynt tu ôl i weddill y pac.

Mae Airbus wedi colli eu naw gêm gynghrair ddiwethaf ac mewn perygl difrifol o lithro lawr i Gynghrair Huws Gray ar ôl 12 mlynedd yn yr uwch gynghrair.

Roedd angen gôl hwyr ddramatig gan Anthony Miley i Fangor sicrhau’r triphwynt yn erbyn Airbus fis diwethaf.

Gêm ddiwethaf:
Bangor 2–1 Airbus UK (17/12/16)

Llandudno v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae Llandudno yn dechrau’r penwythnos yn y 7fed safle, dau bwynt tu ôl i Gaerfyrddin yn y ras am y Chwech Uchaf.

Os bydd Caerfyrddin yn colli a Llandudno yn curo Rhyl, yna Llandudno fydd yn camu i’r Chwech Uchaf.

Llandudno sydd â’r record ymosodol gwaetha’n y gynghrair – 16 gôl mewn 21 gêm (0.76 gôl y gêm).

Mae Llandudno wedi methu â sgorio mewn 11 o’u 21 gêm gynghrair y tymor yma (52%).

Mae’r cefnwr canol Mike Williams yn gydradd brif sgoriwr gyda John Owen, sydd wedi gadael y clwb bellach – 3 gôl gynghrair yr un.

Yn rhyfeddol does dim un o chwaraewyr Llandudno wedi creu mwy nac un gôl y tymor yma!

Gorffenodd Llandudno yn 3ydd yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru, ond os na fydd canlyniadau yn mynd o’u plaid ddydd Sadwrn, yna 7fed fydd y gorau gall tîm Alan Morgan anelu amdano erbyn diwedd y tymor.

Mae Y Rhyl yn paratoi am ail ran y tymor yn yr hanner isaf ar ôl colli 11 o’u 13 gêm gynghrair ddiwethaf.

Ond roedd na ganlyniad arbennig ac annisgwyl i Rhyl yn eu gêm ddiwethaf wrth iddynt drechu Y Bala (2-0) i ddringo i’r 9fed safle.

Mae disgwyl i Sion Edwards a Steve Lewis chwarae eu gemau cyntaf i’r Rhyl ers ymuno â’r clwb yn ystod y ffenestr drosglwyddo.

Y Rhyl sydd â’r record disgyblaeth salaf yn UGC y tymor hwn gyda naw cerdyn coch (pump yn fwy nac unrhyw glwb arall!)

Gêm ddiwethaf:
Y Rhyl 0-0 Llandudno (14/08/16)

Y Bala v gap Cei Connah | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae hon yn gêm hollbwysig yn y ras am yr ail safle ac yn gyfle i gap Cei Connah fynd chwe phwynt yn glir o’r Bala.

Bydd Y Bala yn hynod siomedig o fod wedi colli yn erbyn Y Rhyl yn eu gêm ddiwethaf i ddod a rhediad o naw buddugoliaeth yn olynol i ben (8 UGC, 1 Cwpan Cymru).

Mae Cei Connah felly wedi mynd driphwynt yn glir yn yr ail safle ac ar ôl arwyddo Kai Edwards o Wrecsam yn ystod y ffenestr drosglwyddo, a gyda George Horan yn holliach o’i anaf mae’r Nomadiaid wedi cryfhau’n amddiffynnol yn ddiweddar.

Rhaid nodi ei bod hi’n bosib y bydd y clwb sy’n gorffen yn drydydd yn cael camu’n syth i Ewrop (os bydd yr un clwb yn ennill UG Cymru a Cwpan Cymru) felly mae’r ddau glwb yma yn awyddus i gadw bwlch rhyngddynt a Bangor sy’n 4ydd.

Gêm ddiwethaf:
gap Cei Connah 1-1 Y Bala (03/09/16)

Y Drenewydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 17:15
Gyda 27 buddugoliaeth mewn 27 gêm i’r Seintiau Newydd y tymor hwn mae’r clwb wedi dod torri record y byd osodwyd gan Ajax yn nhymor 1971/72.

Mae’r Seintiau wedi ennill eu 21 gêm gynghrair yn 2016/17 gan agor bwlch o 21 pwynt ar y brig yn ogystal ac ennill eu tair gêm yng Nghwpan y Gynghrair, eu dwy gêm yng Nghwpan Irn-Bru, a’u hunig gêm yng Nghwpan Cymru.

Felly eu nod erbyn hyn bydd ceisio ymestyn y record hwnnw cyn hired ac sy’n bosib, gan efallai mynd drwy’r tymor cyfan gan ennill bob gêm.

Mae’r Seintiau angen macsimwm o 13 pwynt o’u 11 gêm sy’n weddill i sicrhau’r Bencampwriaeth.

Mae’r Drenewydd wedi llithro nôl i lawr i safleoedd y cwymp ar ôl colli tair o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf.

Dyw hi heb fod yn dymor da i’r Robiniaid hyd yma sydd am dreulio ail hanner y tymor yn y Chwech Isaf am y tro cyntaf ers tymor 2012/13.

Mae’r clybiau wedi cwrdd ddwywaith yn barod y tymor hwn gyda’r Seintiau yn curo’r Drenewydd yn UGC ac yn 3edd rownd Cwpan Cymru.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 1-0 Y Drenewydd (23/10/16)
Y Drenewydd 0-3 Y Seintiau Newydd (03/12/16) 3edd rownd Cwpan Cymru

Derwyddon Cefn v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 17:15
GÊM FYW SGORIO – Rhagolwg llawn yma

Gêm ddiwethaf:
Caerfyrddin 2-2 Derwyddon Cefn (13/11/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.

Heddiw mewn hanes

20 Ebrill

Ar y diwrnod yma ym 1994, dechreuodd Mike Smith ei ail gyfnod wrth y llyw â thîm cenedlaethol Cymru.