UG Cymru: Rhagolwg y penwythnos

untitled-18-2

Tra bydd y Seintiau Newydd yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan Her Irn-Bru dros y penwythnos, mi fydd na bum gêm yn mynd yn ei blaen yn Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Wener

Derwyddon Cefn v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Un gêm sy’n cael ei chwarae nos Wener, ac honno rhwng y ddau dîm sydd wedi codi’r safon yn y Chwech Isaf yn ail ran y tymor.

Mae’r Derwyddon a’r Drenewydd wedi ennill eu dwy gêm ers yr hollt a dyw’r ddau glwb heb golli’n y gynghrair yn 2017.

Dau bwynt sy’n gwahanu’r pedwar clwb yn y ras am y 7fed safle ac felly byddai triphwynt i ba bynnag un o’r ddau dîm yn eu codi i’r 7fed safle dros nos.

Adam Hesp oedd yr arwr i’r Derwyddon y tro diwethaf i’r timau gwrdd wrth iddo rwydo yn y funud olaf i sicrhau buddugoliaeth i dîm Huw Griffiths.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 1-0 Y Drenewydd (25/11/16)
Y Drenewydd 1-1 Derwyddon Cefn (04/09/16)

Dydd Sadwrn

Aberystwyth v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:00
Dyw hi heb fod yn ddechrau gwych i ail ran y tymor i’r ddau glwb yma yn eu hymdrechion i sicrhau’r 7fed safle.

Dyw Llandudno heb ennill ers curo Bangor ar ddydd Calan (1-0) ac mae sgorio’n parhau i fod yn broblem i dîm Alan Morgan gafodd gêm ddi-sgôr arall yn erbyn Airbus y penwythnos diwethaf.

Llandudno sydd â’r record ymosodol gwaetha’n y gynghrair ac wedi methu â sgorio yn hanner eu gemau cynghrair y tymor yma (12/24).

Dyw Aber heb fod yn tanio yn ddiweddar chwaith gan sgorio dim ond dwy gôl yn eu pedair gêm gynghrair yn 2017.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 0-0 Llandudno (23/10/16)
Llandudno 0-1 Aberystwyth (28/08/16)

Bangor v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Gan nad yw gap Cei Connah (3ydd) yn chwarae’r penwythnos yma mae gan Fangor gyfle i gau’r bwlch ar y Nomadiaid i ddim ond un pwynt pe bae nhw’n gallu trechu’r myfyrwyr brynhawn Sadwrn.

Mae Bangor wedi ennill naw o’u 12 gêm gartref yn UGC y tymor hwn (colli 3) ac mae’r Dinasyddion wedi edrych yn gryf iawn ers ychwanegu at y garfan yn ystod y ffenestr drosglwyddo.

Mae Met Caerdydd wedi cyflawni dipyn o gamp wrth sichrau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru, ond dyw hi heb fod yn ddechrau da i ail ran y tymor i’r myfyrwyr sydd wedi cael eu curo gan YSN a’r Bala.

Does dim ffasiwn beth a gemau hawdd yn y Chwech Uchaf ac mi fydd hon yn her arall i Met Caerdydd yn Nantporth brynhawn Sadwrn.

Gyda 12 pwynt yn gwahanu Met a’r 3ydd safle, mae’n deg dweud bod lle sicr yn Ewrop allan o’u gafael, ond mae angen dechrau adeiladu hyder a momentwm os am gystadlu yn y gemau ail gyfle.

Rhoddodd Met gweir i Fangor y tro diwethaf i’r timau gwrdd yng ngêm olaf Andy Legg wrth y llyw i’r Dinasyddion (4-0).

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 4-0 Bangor (19/11/16)
Bangor 2-1 Met Caerdydd (02/10/16)

Caerfyrddin v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Hon o bosib yw gêm fwya’r penwythnos rhwng dau dîm sydd ar rediad arbennig o dda yn UG Cymru.

Achosodd Caerfyrddin sioc fwya’r tymor Sadwrn diwethaf wrth guro’r Seintiau Newydd (1-0) i ddod a’u rhediad o 31 gêm heb golli i ben.

Mae Caerfyrddin hefyd wedi curo Cei Connah ers yr hollt a bellach dim ond naw pwynt sydd rhwng yr Hen Aur a’r 3ydd safle, all olygu pêl-droed Ewropeaidd yn yr haf.

Mae’r Bala wedi dringo i’r ail safle ar ôl curo Bangor a Met Caerdydd ers yr hollt, ac mae cyfle i dîm Colin Caton fynd chwe phwynt uwchben Cei Connah y penwythnos yma.

Dyw’r Bala ond wedi colli un o’u 14 gêm gynghrair ddiwethaf (oddi cartref yn Rhyl).

Mae dros tair mlynedd ers i Gaerfyrddin guro’r Bala yn UGC, nôl yn Nachwedd 2013 pan sgoriodd Christian Doidge a Cortez Belle i ennill 2-0 ar Barc Waun Dew.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 2-3 Y Bala (29/10/16)
Y Bala 0-0 Caerfyrddin (30/08/16)

Airbus UK v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hon yn gêm enfawr rhwng y ddau dîm sydd ar waelod y tabl, a bron y bydde chi’n dweud bod rhaid i Airbus ennill os am osgoi’r cwymp.

Gyda wyth gêm yn weddill mae Hogiau’r Maes Awyr naw pwynt i ffwrdd o ddiogelwch y 10fed safle ac mewn perygl difrifol o lithro lawr i Gynghrair Huws Gray ar ôl 12 mlynedd yn yr uwch gynghrair.

Dyw pethau ddim yn edrych yn dda i Rhyl chwaith, sydd bedwar pwynt tu ôl i’r 10fed safle yn dilyn eu colled yn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf.

Llwyddodd Y Rhyl i osgoi’r cwymp y tymor diwethaf er gorffen yn y ddau isaf gan i Bort Talbot (10fed) fethu a sicrhau trwydded i aros yn y gynghrair, ond fydd Niall McGuinness yn gobeithio goroesi ar sail teilyngdod eleni.

Fe gwblhaodd Y Rhyl y dwbl dros Airbus yn rhan gynta’r tymor, ond mae sawl newid wedi bod yn y ddau garfan ers hynny.

Gemau diwethaf:
Airbus UK 0-3 Y Rhyl (19/11/16)
Y Rhyl 3-1 Airbus UK (10/09/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.

Heddiw mewn hanes

20 Mai

Ar y diwrnod yma ym 1992 chwalwyd Cymru o 5-1 yng ngêm agoriadol grŵp rhagbrofol Cwpan y Byd 1994.