5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Leigh Jenkins (Aberystwyth)
Mae Aber wedi codi i’r 7fed safle yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Y Bala ble bu rhaid i Jenkins wneud sawl arbediad rhagorol i rwystro Chwaraewr y Mis, Henry Jones a chydradd brif sgoriwr y gynghrair, Steven Tames rhag rhwydo.

James Owen (Cei Connah)
Sgoriodd James Owen i Gei Connah ar ôl dim ond 49 eiliad o’u gêm yn erbyn Y Drenewydd nos Wener i roi’r dechreuad perffaith i dîm Andy Morrison aeth ymlaen i ennill 3-1.

Jordan Evans (Derwyddon Cefn)
Ar ddiwrnod arall byddai Jordan Evans wedi gallu sgorio hatric yn erbyn Caerfyrddin, ond ar ôl creu sawl cyfle iddo’i hun fe gafodd ei gôl gyntaf i’r Derwyddon yn y munudau olaf i goroni perfformiad o safon.

Marcus Jones (Y Barri)
Roedd hi’n edrych fel petae hi’n mynd i fod yn gêm ddi-sgôr rhwng Caernarfon a’r Barri cyn i Marcus Jones gamu i’r cae fel eilydd. Fe greodd gyfle euraidd i Jonathan Hood, yna cafodd ei lorio gan Clive Williams arweiniodd at gerdyn coch i’r Cofi, cyn sgorio’r gôl fuddugol gyda chwip o ergyd o du allan y cwrt.

Toby Jones (Llandudno)
Mae goliau wedi bod yn brin i Landudno y tymor yma, ond fe sgoriodd Toby Jones gôl hyfryd i ennill y gêm yn y brifddinas ddydd Sul i sicrhau buddugoliaeth gyntaf Llandudno yn erbyn Met Caerdydd.