Hanner ffordd at yr hollt

IMG_9144
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 24 Hyd 2018, 14:10

Mae’n edrych fel y bydd ganddon ni dipyn o ras o’n blaenau am y bencampwriaeth yn Uwch Gynghrair Cymru eleni, ond mae hi’n dynn iawn ger y gwaelod hefyd, ac mi fydd dau o’r pedwar isaf yn mynd benben yn fyw ar Facebook nos Wener.

Nos Wener, 26 Hydref

Llandudno v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Ar ôl pum colled yn olynol mae’r pwysau’n pentyrru ar griw Llandudno sydd wedi cael eu dechrau salaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru.

Gyda dim ond saith gôl mewn 11 gêm mae Iwan Williams wedi bod yn cwestiynu ymroddiad ei chwaraewyr cyn eu gêm fawr yn erbyn y Derwyddon nos Wener.

Hogiau Huw Griffiths fydd yn ymweld â Stadiwm Giant Hospitality yn anelu am eu buddugoliaeth cyntaf oddi cartref y tymor yma.

Hanner ffordd at yr hollt yn y gynghrair ac mae hon yn gêm y bydd y ddau reolwr yn gobeithio ei hennill i ddechrau dringo o’r dyfnderoedd.

Y Derwyddon oedd yn fuddugol yn y gêm gyfatebol ar y Graig yn gynharach yn y tymor wrth sgorio ddwywaith o giciau cornel i selio’r triphwynt (2-1).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌❌❌❌
Derwyddon Cefn: ❌➖✅❌➖

Caernarfon v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
All Cei Connah ddringo yn ôl i’r copa gyda buddugoliaeth ar yr Oval nos Wener.

Mae’r Nomadiaid bwynt tu ôl i’r Seintiau yn dilyn eu colled yn Neuadd y Parc nos Sadwrn diwethaf.

Dyw Caernarfon heb fod ar eu gorau yn ddiweddar, ac mae’r Cofis wedi llithro i’r hanner isaf yn dilyn rhediad o bedair gêm heb ennill.

Mae criw Sean Eardley eisoes wedi curo’r Nomadiaid y tymor hwn (0-1), ond dyw Caernarfon heb guro Cei Connah ar yr Oval yn UG Cymru ers Medi 2005.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ✅➖➖➖❌
Cei Connah: ✅✅✅✅❌

Llanelli v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Er eu rhediad sâl, dyw Llanelli ond un pwynt o dan diogelwch y 10fed safle yn UG Cymru.

Mae’r cochion wedi derbyn saith cerdyn coch yn eu 11 gêm gynghrair y tymor yma, ac mae’r gwaharddiadau yn sicr wedi cael effaith ar eu canlyniadau.

Ar ôl pedair gêm heb ennill fe gafodd Aberystwyth fuddugoliaeth allweddol yn Llandudno y penwythnos diwethaf gyda’r triphwynt yn eu codi chwe phwynt uwchben safleoedd y cwymp.

Aberystwyth oedd yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau gwrdd (3-1), ac fe allai buddugoliaeth arall nos Wener eu codi i’r hanner uchaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanelli: ❌❌✅❌❌
Aberystwyth: ➖❌❌➖✅

Dydd Sadwrn, 27 Hydref

Y Bala v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl rhediad o pum gêm heb golli, dyw’r Bala bellach ond pum pwynt o’r brig, a dim ond dau bwynt tu ôl i’r Barri.

Mae’r Bala (fel Y Barri), wedi ennill pob un o’u gemau cartref yn UG Cymru y tymor hwn.

Roedd hi’n gêm gofiadwy rhwng y ddau dîm yma’n gynharach yn y tymor pan sgoriodd Kayne McLaggon y gôl fuddugol i’r Barri gyda’i law wrth i’r Bala orffen y gêm gyda dim ond naw dyn ar y cae.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ➖✅➖✅✅
Y Barri: ✅✅❌✅✅

Y Drenewydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Drenewydd wedi glynnu at eu gwaith yn dawel bach y tymor hwn, ac ar ôl ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf mae’r Robiniaid yn anelu i ddychwelyd i’r Chwech Uchaf eleni.

Mae gan griw Chris Hughes record berffaith ar Barc Latham y tymor hwn a dyw’r Drenewydd ond wedi ildio unwaith mewn pedair gêm gartref.

Bydd Y Seintiau Newydd yn gobeithio dal eu tir ar y copa yn dilyn buddugoliaeth arbennig yn erbyn Cei Connah y penwythnos diwethaf.

Mae tair o’r bedair gêm ddiwethaf rhwng y clybiau yma ar Barc Latham wedi gorffen yn gyfartal, ond dyw’r Drenewydd heb ennill gartref yn erbyn YSN ers Rhagfyr 2013.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ✅✅✅❌✅
YSN: ➖❌✅✅✅

Dydd Sul, 28 Hydref

Met Caerdydd v Caerfyrddin | Dydd Sul – 14:30
Bydd y ddau dîm yn cwrdd brynhawn Sul am y trydydd tro y tymor hwn – Caerfyrddin wedi curo Met yn y gynghrair, cyn i’r myfyrwyr dalu’r pwyth yn ôl yng Nghwpan Nathaniel MG.

Mae’r Hen Aur wedi colli eu pum gêm ddiwethaf, ac ar rediad o saith gêm heb fuddugoliaeth ym mhob cystadleuaeth, felly mae angen canlyniad cadarnhaol ar dîm Neil Smothers.

Dyw Caerfyrddin heb ennill oddi cartref yn UG Cymru ers mis Mawrth.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ❌✅❌✅➖
Caerfyrddin: ➖❌❌❌❌

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.